JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden med 100 Mbit/s. Det är målet med ett nytt projekt som Luleå tekniska universitet ska koordinera.

Syftet med projektet Rural ICT Testbed – #fulltäckning – är att undersöka vilka möjligheter det finns för att åstadkomma förbättrad eller i bästa fall full internettäckning i glesbygd. Utgångspunkten är innovativ användning av modern trådlös teknik.

– Själva tekniken är egentligen inte den största flaskhalsen. Det är snarare operatörerna, infrastrukturen och affärsmodellerna, säger Jaap van de Beek, professor i signalbehandling vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Forskarna har identifierat tre nyckelfaktorer för förbättrad täckning:

• Återanvändning av befintlig infrastruktur, till exempel tv-master.

• Om ingen befintlig infrastruktur finns, måste det offentliga träda in och investera i ny.

• Att operatörerna bättre delar på och samverkar kring infrastruktur.

Två pilotstudier ska genomföras. Dels ett försök att optimera täckning med hjälp av redan befintlig teknik och dels en så kallad rural hotspot. En rural hotspot skulle till exempel kunna vara ett lantbruk till vilket det redan finns fiber indraget, men där lantbrukaren står utan täckning så fort hen lämnar gården.

– En lösning skulle då kunna vara någon form av roaming, att lantbrukaren på distans kan koppla upp sig mot sitt eget nät, förklarar Jaap van de Beek.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus