JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Godstransport blir långsamt elektrisk i Europa

Eldriven godstransport ökar sakta men säkert i Europa. Det konstaterade en norsk och en fransk forskare på Chalmers seminarium om elektromobilitet i förra veckan.

Ännu är nybilsmarknadsandelen för eldrivna fraktfordon i Norge bara två procent, medan motsvarande siffra för eldrivna personbilar är hela 25 procent hittills under 2018.

Tom Nørbech

– En anledning är att endast de minsta transportfordonen hittills satts i massproduktion, så jämförelsen är inte helt rättvis, säger Tom Nørbech vid norska Statens Vegvesen och en av talarna den 13 september på ett seminarium på Chalmers i Göteborg, om elektromobilitet.

Den framgångsrika elbilsförsäljningen i Norge kan till stor del förklaras med skattebefrielser för konventionella privata fordon. En sådan skulle ha liten inverkan på kommersiella fordon eftersom skatterna redan är låga, enligt Tom Nørbech.

Antalet eldrivna fraktfordon i Norge växer trots allt, men i en långsammare takt än personbilar.

– De minsta fraktfordonen har ökat från 4,5 procent av försäljningen i sitt fordonssegment 2013 till 10,5 procent år 2017, säger Tom Nørbech.

En annan talare på seminariet var Laetitia Dablanc, professor på franska Université Paris-Est, och gästprofessor vid Göteborgs universitet.

Laetitia Dablanc

– Fraktoperatörerna har varit ovilliga att gå över till el, berättar hon.

– De är rädda för förändringarna de ställs inför om de byter till el, som att utbilda personal och implementera laddstationer.

Laetitia Dablanc poängterar att stadsfraktindustrin är extremt konkurrensutsatt, med snäva marginaler och ofta kortsiktiga uppdrag.

En färsk studie visade att den realistiska marknadsandelen för eldriven godstransport i stadsmiljö, är cirka tretton procent år 2032, med hänsyn tagen till de viktigaste nuvarande restriktionerna för denna marknad i Frankrike.

– Det är väldigt lite jämfört med de politiskt deklarerade målen för många städer, men samtidigt inte så illa med tanke på komplexiteten inom dagens fraktverksamhet, säger Laetitia Dablanc.

Vi kan enligt Laetitia Dablanc förvänta oss en långsam men stadig ökning av eldriven godstransport generellt i Europa. Ökande batteriräckvidd i kombination med ett växande antal eldrivna transportbilar och statliga incitament som subventioner och skatte- eller trafikfördelar, driver utvecklingen framåt i de flesta europeiska länder.

Stora företag som UPS och DHL kräver också i allt större utsträckning mer miljövänlig verksamhet från sina leverantörer.


FOTO på Laetitia Dablanc och Tom Nørbech: Emilia Lundgren och Ann-Christine Nordin

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)