JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Under knappt två år har Energimyndigheten fördelat 33,4 miljoner kronor till svenska länsstyrelser – pengar ämnade att stötta lagring av egenproducerad miljövänlig el där hemma. Nu pytsar myndigheten in ytterligare 5,3 miljoner i potten.

Det nya stödet fördelas på Sveriges 21 länsstyrelser baserat på varje läns behov för redan inkomna ansökningar till energilagerstödet. Mest får Skåne, drygt 1,4 miljoner kronor, medan Västerbottens län kammar noll.

Tanken med bidraget är att ett hushåll ska få möjlighet att nyttja mer av sin egenproducerade elenergi under ett år. För att kunna få bidrag ska energilagringsystemet vara kopplat till egen produktion av förnybar el, som dessutom är ansluten till elnätet. Lagringssystemen ska göra det möjligt att använda energin vid ett senare tillfälle än då den produceras.

Det är länsstyrelserna som beslutar vem som får stöd. Bidraget kan ges för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2019.

Energilagringsstödet kan som mest täcka 60 procent av kostnaden, och gäller enbart privata hem. Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)