JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. MDH testar tidsstyrt datanät i fordon 

Ett projekt på MDH ska använda TSN (Time Sensitive Networking) för att kommunicera stora realtidsdatavolymer mellan inbyggnadsdatorer i fordon. Volvo är partner.

Forskningsprojektet heter Destine (Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking) och ska tillämpas på autonoma entreprenadfordon.

Saad
Mubeen

– Syftet är att utveckla effektiva, moderna och säkra fordon genom att använda TSN, säger projektledaren och MDH-forskaren Saad Mubeen.

TSN är tänkt att användas i framtida fordon. Projektet ska bidra till den utvecklingen genom att ta fram ett ramverk för utveckling av tekniken.

I autonoma fordon samlar kamera, radar och andra sensorer in stora volymer data som slussas vidare till inbyggda datorer, som databehandlar och sedan styr funktioner som hastighet och bromsar.

– TSN-teknik gör det möjligt, men eftersom tekniken är så pass ny, behövs det nya utvecklingstekniker, metoder och verktyg innan den kan spridas och användas i moderna fordon, säger Saad Mubeen. 

Forskningsprojektet kommer att ha fokus på autonoma entreprenadfordon, men resultaten kommer att kunna användas i alla typer av moderna fordon. 

– Det kommer framför allt att gynna arbetet vid byggarbetsplatser. Genom att använda TSN-tekniken i entreprenadfordon kan arbetet gå snabbare och bli säkrare för omgivningen, samtidigt som kostnaderna för företagen minskar, säger Saad Mubeen.

Forskningsprojektet pågår i tre år och drivs i samverkan med inbyggnadskonsulten Arcticus Systems och Volvo CE. 

–  Det unika med detta samarbete är att det gör det möjligt för oss att följa hela kedjan från utvecklandet av ny, vetenskapsbaserad teknik, till implementerandet av tekniken i industriella verktyg, som används i prototyper. 

– Genom att testa den nya tekniken i prototyper kan vi även få återkoppling på vad som kommer att fungera och inte, och på så sätt förbättra tekniken ännu mer, säger Saad Mubeen.  

Projektet ska använda 13,5 miljoner kronor varav sju miljoner från Vinnova och resten från företagen.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)