JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Grundforskning får Wallenbergmiljoner

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) skänker 640 av sina miljoner till välförtjänta forskningsprojekt. Här är sju inom elektronik och angränsande områden.

Hela KAW-utdelningen går till grundforskning. Ett kriterium är att pengarna går till svenska lärosäten och att projekten bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. 

Det är tjugo projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som får pengar varav Elektroniktidningen hittar sju stycken som i framtiden kan leda till tillämpningar inom elektronikområdet. Alla belopp fördelas över fem år.

• På Lunds universitet får kemiprofessorn Kenneth Wärnmark 35 mijoner kronor till projektet ”Photofunctional Iron Complexes”. Forskning kan en vacker dag leda till att järn kan fungera som material till solceller. Tidigare resultat från samma forskningsgrupp har bland annat lett till en publicering i topptidskriften Science.

• En annan kemiprofessor, Sascha Ott, på Uppsala universitet, får 35 miljoner kronor till projektet ”Unexplored Approaches to Organic Photoredox Catalysis”. I projektet deltar bland annat forskare på solcellsföretaget Peafowl, som Elektroniktidningen hade på omslaget i juni. Den gemensamma nämnaren är att använda plasmonik för att absorbera ljus.

• Feng Gao, docent på avdelningen för Biomolekylär och organisk elektronik  får 23 miljoner kronor till sitt projekt “Multidisciplinary Design of Lead-Free Double Perovskite Alloys for Future Optoelectronics” vilket är precis vad det låter som – perovskitmaterial för framtida tillämpningar i lysdioder, solceller och anna optoelektronik. Feng Gao och hans kollegor har genererat många spaltcentimeter i Elektroniktidningen genom åren.

• Inbyggnadsprofessorn på Uppsala universitet Yi Wang får 25 miljoner kronor till projektet ”Designed for UPDATE: Next-Generation Embedded Systems”. Yi Wang har forskat i snart tre decennier inom analys och modellering av realtidssystem. 

• Eva Olsson, fysikprofessor på Chalmers, får 25 miljoner kronor till projektet “Plasmon-exciton coupling at the attosecond-subnanometer scale: Tailoring strong light-matter interactions at room temperature”. På sikt kan projektets resultat öppna dörrar till ultrasnabba optiska växlar eller energisnåla ljuskällor.

• Fysikdocenten Giovanni Volpe på Göteborgs universitet får 37 miljoner kronor till projektet ”Active Matter Goes Smart” som ska försöka ta fram konstgjorda ”smarta organismer” med kollektiva beteeenden, med inspiration från den biologiska världens fiskstim, plankton och bakterier. Man kan tänka sig mikroskopiska partiklar som känner av temperatur eller kemisk sammansättning. Eller kanske bryter ned oljespill eller leverera en läkemedelsmolekyl.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus