JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Mellan 30 000 och 40 000 ingenjörer inom den svenska fordonsindustrin måste kompetensutvecklas – främst inom elektrifiering, artificiell intelligens och självkörning. Det visar en färsk förstudie från offentliga aktörer i Västsverige.

– Med tanke på fordonsindustrins betydelse är det av stor vikt att vi hittar lösningar som säkrar att utveckling, forskning och produktion stannar kvar i Göteborgsregionen och Sverige, säger Anna-Lena Johansson, på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

– Vi behöver också få beslutsfattarna, inte minst på nationell nivå, att förstå digniteten i utmaningen och att det är bråttom, adderar hon, som ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning.

Fyra offentliga aktörer i Västsverige har gått samman för att gemensamt försöka hantera utmaningarna. De fyra är Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Business Region Göteborg och Göteborgs Stads Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen.

Tillsammans har de gjort en förstudie som dels visar på ett stort behoven av ny kompetens, dels visar på hur man kan ta sig an utmaningarna.

Just nu arbetar Volvo Cars med en så kallad pilotutbildning, vilket är ett liknande upplägg. Här ligger fokus på batteriladdning och elektrifiering och utbildningen sker i samarbete med Göteborgs Tekniska College, med samordning från Göteborgsregionen.

– Grundtanken är att det ska vara breda utbildningar inom elektrifiering som inte riktar sig till ett specifikt företag, säger Marie Egerstad, chef för vuxenutbildning vid Göteborgsregionen i pressmeddelandet, och adderar:

– Vi ser dessa utbildningar som ett sätt att testa ett nytt utbildningskoncept, och inom ramen för den förstudie som vi tagit fram utvärderar vi också möjligheten att skala upp verksamheten till ännu större volymer.

En första utbildningsomgång är just klar och om ett halvår kommer 300 ingenjörer att ha utbildats inom elektrifiering.

En andra del av förstudien har även dragit igång inom vilken en referensgrupp med flera företag ingår. Syftet denna gång är att undersöka hur arbetet med kompetensomställningen i regionen kan organiseras.

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)