JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Energimarknadsinspektionen får ett år på sig att analysera kapacitetsbrist i elnäten och ge förslag till åtgärder.

Enligt regeringen har under den senaste tiden samhällets ökade efterfrågan på el medfört att nätkapacitetsbrist uppstått på flera platser och regioner i Sverige.

Regeringen ber Energimarknadsinspektionen att undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera förutsättningar och åtgärder kopplat till de problem som identifieras. 

Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2020 och en delredovisning ska göras senast den 30 april 2020.

MER LÄSNING: