JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. En inspirationslåda för mellanstadiet

De smarta och uppkopplade produkterna blir allt fler men hur fungerar de och hur påverka de oss? Den 5:e december lanseras ett NTA-tema – en sorts experimentlåda – för mellanstadiet som ska ge svar på frågorna.

Ett stöd för lärarna

NTA Skolutveckling är en icke-kommersiell förening för skolhuvudmän som är intresserade av att skapa långsiktiga förutsättningar för utveckling av undervisning i NO och teknik i förskolan och grundskolan.

Smartare produkter är NTA:s 27:e tema och framtaget i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. NTA-lådorna låter eleverna arbeta frågebaserat och laborativt vilket ska motivera dem till studier samtidigt som det skapar engagemang och studiero.

Ungefär 225 000 elever i åk 4–7 arbetar varje år med något av NTA:s teman.

Det nya temat Smartare produkter siktar in sig på elektroniksystem som är integrerad i en produkt som därmed fått fler funktioner än de grundläggande. Eleverna får lösa olika tekniska problem genom programmering av BBC:s skoldator Microbit.

Microbit (”micro:bit”) är ett inbyggnadskort baserat på en norsk Cortex M0-stykrets, Nordic nRF51822 på 16 MHz. Kortet är utvecklat för undervisning i inbyggda system för mellanstadieelever. Den första miljonen exemplar gick till brittiska skolbarn.

Den 5:e december presenteras den nya NTA-lådan på ett heldagsevent i Stockholm. Mer information och anmälan finns här (länk).

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)