JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 30 miljoner till AI-projekt i Norrbotten 

Luleå tekniska universitet fortsätter sin AI-satsning. Projektet Applied AI DIH North ska öka konkurrenskraften hos företag och stärka innovationsmöjligheterna i regionen.

Michael Nilsson

– Ett projekt av det här slaget passar oss utmärkt, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet.

– Vi har bra teknisk infrastruktur, flera olika labbmiljöer och befintliga testbäddar. Dessutom är vår forskning en av Sveriges mest tillämpade, vi har ett mycket starkt samarbete med industrin och hög grad av extern forskningsfinansiering.

För Luleå tekniska universitet är projektet Applied AI DIH North ett komplement till den AI-forskning som redan pågår vid universitetet inom ramen för AI Excellence Centre.

Universitetet besitter kompetens inom framför allt tillämpad AI-forskning.

På sikt kommer enligt Luleå tekniska universitet hela samhället att genomsyras av produkter och tjänster kopplade till AI. Det blir inte minst relevant för den norra regionen i vilken Luleå tekniska universitet befinner sig, en region som delvis definieras av glesbygd och en åldrande befolkning.

Applied AI DIH North ska pågå i tre år. Finansiering kommer från EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.

Ett  annat projekt vid Luleå tekniska universitet som fått medel ur EU:s regionala utvecklingsfond heter ”5G för vård och omsorg i Övre Norrland”. Det ska upprätta tre innovations- och testmiljöer för vård och omsorg inom ramen för femte generationens mobilnät. Projektet får 4,2 miljoner och ska ge möjligheter till trådlös uppkoppling av boenden, hälsocentraler och hushåll och möjliggöra verklighetstrogna tester.


Foto:  Luleå tekniska universitet 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)