JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU begränsar Huaweis andel av 5G-näten

Idag presenterade EU-kommissionen de efterlängtade rekommendationerna för hur medlemsländerna ska ställa sig till Huawei och andra kinesiska leverantörer av 5G-utrustning. Inga företag eller länder pekas ut men rekommendationen blir att medlemsländerna ska begränsa den andel som ”riskabla leverantörer” får ha i näten.

Storbritannien gick steget längre i går och rekommenderade en maximal andel på 35 procent (länk). EU ger ingen siffra utan skriver istället ”införa relevanta begränsningar för leverantörer som anses utgöra en hög risk och gör nödvändiga undantag för nyckeltillgångar som anses vara kritiska och känsliga (såsom stomnätsfunktioner) samt anta strategier för att säkerställa en diversifierad leverantörsbas.”

Det är visserligen de enskilda operatörerna som fattar beslut om vem som ska få leverera vad men i och med att 5G-näten kommer att vara en del av den säkerhetskritiska infrastrukturen handlar det också om nationell säkerhet.

EU-länderna har därför tagit fram en så kallad verktygslåda inom samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet. Verktygslådan omfattar alla risker som identifierats i EU:s samordnade bedömning, även risker kopplade till icke-tekniska faktorer såsom risken för störningar från tredjeländer eller statsunderstödda aktörer i hela 5G-försörjningskedjan.

En del av verktygslådan är att EU-länderna ska bedöma leverantörernas profiler, införa relevanta begränsningar för leverantörer som anses utgöra en hög risk och göra nödvändiga undantag för nyckeltillgångar som anses vara kritiska och känsliga (såsom stomnätsfunktioner) samt anta strategier för att säkerställa en diversifierad leverantörsbas.

Beslut om specifika säkerhetsåtgärder tillhör EU-ländernas ansvarsområde, men det kollektiva arbetet med verktygslådan visar att det finns en stark vilja att gemensamt hantera 5G-nätens säkerhetsutmaningar, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att vidta åtgärder för att senast den 30 april 2020 genomföra de åtgärder som rekommenderas i slutsatserna om verktygslådan och att utarbeta en gemensam rapport om genomförandet i varje medlemsstat senast den 30 juni 2020.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)