JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 5G-auktion först i oktober

Det dröjer till oktober innan Post- och telestyrelsen kan auktionera ut frekvensband för 5G. Förseningen beror på de skräpta reglerna kring säkerhet.

Den 1 januari trädde den nya lagstiftningen i kraft som ger Säkerhetspolisen och Försvaret inflytande över 5G-näten. PTS har under hösten och början av året arbetat för att omsätta lagstiftningen i regler för auktionerna på  3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

Kandidaterna måste genomgå en förhandsprövning där de skriftligen ska besvara ett antal frågor. PTS samråder sedan med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som bedömer om sökandens användning av tillståndet kan antas komma orsaka skada för Sveriges säkerhet. PTS beslutar sedan om den sökande får delta i auktionen och om eventuella ytterligare tillståndsvillkor för den sökande.

PTS föreslår även auktionsregler som möjliggör för fyra tillståndshavare att erhålla minst 80 MHz spektrum i 3,5 eller 2,3 GHz-banden.

Detta ska de goda förutsättningar för konkurrens mellan tre aktörer i 5G-utbyggnaden, där 3,5 GHz-bandet utpekats som primärt 5G-band.

Om fler än tre aktörer vill ha frekvenser i 3,5 GHz-bandet föreslår PTS en möjlighet för ytterligare aktörer att i begränsad konkurrens erhålla frekvenser i 2,3 GHz-bandet.

Det är möjligt att komma med synpunkter på hur auktionen ska gå till fram till den 6 mars.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)