JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Anne L'Huillier använder laserteknik för att blicka in i mikrokosmos. Hon är professor vid Lunds universitet och har nu fått 2,5 miljoner euro från det Europeiska forskningsrådet, ERC. Därmed kan hon och hennes forskargrupp studera elektronernas värld ännu noggrannare.

För tredje gången får Anne L'Huillier anslag från det Europeiska forskningsrådet. Denna gång motsvarande 27,4 miljoner kronor under fem år. För pengarna ska hon anställa doktorander och postdoktorer, och köpa laserutrustning. 

Hennes forskargrupp använder avancerad laserteknik som levererar mycket snabba ljuspulser. På så sätt kan de ”frysa” extremt snabba processer, såsom elektroners rörelser eller hur en atom ändrar sig till en jon.

Pulserna som används är en attosekund – alltså en miljarddel av en miljarddel av en sekund. En attosekundspuls förhåller sig till en sekund som en sekund förhåller sig till två gånger tiden universum existerat.

– När det kommer till grundläggande kvantfysik, brukar experiment oftast utföras med enskilda fotoner eller joner. Vi kommer istället att använda korta elektron-”vågpaket” som skapas med hjälp av laserbaserade attosekundspulser, säger Anne L'Huillier i ett pressmeddelande.

Framåt planerar hennes forskargrupp experiment där de skapar elektronvågor på ett kontrollerat sätt och studerar hur väl och hur länge de kan få dem att interferera med varandra. Även sammanflätade elektronpar kommer att skapas via dubbeljonisation och studeras. Därmed kan de ta ytterligare ett steg in i kvantmekanikens värld.

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus