JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Dagens radiolänkar får maka på sig för 5G. Det är innebörden i Post- och telestyrelsens förslag för den framtida användningen av frekvenser från 24,25 GHz till 27,5 GHz.

Förslaget från PTS är uppdelat i två delar. Frekvensutrymmet mellan 24,25 och 25,1 GHz är tänkt för lokala 5G-tillstånd. Utdelningen ska ske senast nästa år. Fram till utgången av 2025 kommer dessa tillstånd att vara begränsade till inomhusanvändning.

Den andra delen berör spektrum mellan 25,1 och 27,5 GHz. Där vill PTS dela ut så kallade blocktillstånd som är geografiskt avgränsade till landets större tätorter och lokala yttäckande tillstånd utanför landets större tätorter.

Blocktillstånd för 5G skulle kunna tilldelas med giltighetstid från 1 januari 2025 i Stockholm, Göteborg och Malmö och från 1 januari 2026 i resterande större tätorter. Lokala yttäckande tillstånd skulle kunna tilldelas med giltighetstid från 1 januari 2026.

För att frekvensbanden ska kunna användas för 5G behöver dagens radiolänkar maka på sig. PTS inriktning är att radiolänk i 26 GHz-bandet ska upphöra vid utgången av 2024 i Stockholm, Göteborg och Malmö, respektive vid utgången av 2025 i övriga landet.

Dock ska tillståndshavare i 26 GHz-bandet kunna ansöka om förlängning av enskilda tillstånd alternativt om omvandling från blocktillstånd till enskilda tillstånd.

För 28 GHz-bandet ska radiolänkarna stängas ned vid utgången av 2029.

PTS anser att en uppdaterad behovsanalys bör genomföras år 2022 för både 26 GHz- och 28 GHz-bandet. Då finns också möjlighet för PTS att vid behov senarelägga tidpunkten för att upphöra med radiolänk i 26 GHz-bandet i Stockholm, Göteborg och Malmö till utgången av 2025.

Rapporten finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)