JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Forskningsfinansiär skalar ned för att leva vidare

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, skulle redan ha delat ut alla sina pengar, men god avkastning på kapitalet har förlängt processen. Nu har stiftelsens styrelse beslutat att minska stödet till svensk forskning under ett antal år för att kunna säkra fortlevnaden.

SSF är en av de stiftelser som bildades 1994 i samband med att löntagarfonderna avvecklades. Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin som kommer svensk industri och samhället till godo.

Stiftelsen fick sex miljarder kronor vid bildandet men kapitalet har förökat sig och fram till och med i år har 15 miljarder delats ut. För närvarande ligger nivån på cirka 700 miljoner per år, men från och med nästa år kommer nya projekt inte att få mer än cirka 300 miljoner per år. Beloppet gäller fram till och med år 2026. Därefter är det tänkt att öka till först 400 miljoner och i nästa steg till 500 miljoner per år.

– Vi kallar det här för försäkringsmodellen. Den införs för att ge ökad finansiell stabilitet, bästa förutsättningar för bästa avkastning på kapital samt garantera stiftelsens överlevnad och verkan på längre sikt, säger Björn O. Nilsson, SSF:s ordförande, i ett pressmeddelande.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus