JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
torsdag 9 december 2021 VECKA 49


Göteborgskonsulten Qamcom ska hjälpa till att konstruera ett gigantiskt radioteleskop som överlever i Sydafrikas öknen.

Det internationella projektet Ska (Square Kilometre Array) får experthjälp från Sverige med att konstruera vad som kanske är världens största radioteleskop år 2028. Teleskopet kommer till slut att bestå av uppemot en miljon antenner och kommer att kosta nära 20 miljarder kronor.

Tekniklösningen finns färdig, men det är inte bara att ställa ut labbutrustning i öknen. Svenska Qamcom har fått en roll i att projektera delar av anläggningen i Sydafrika och se till att den håller måttet.

Teleskopet byggs i två kombinerade anläggningar i Australien och Sydafrika. Det ska ta emot radiovågor från rymden och studera det tidiga universum, galaxernas utveckling, kosmologi och mörk energi. Och leta efter tecken på liv bortom jorden. 

Teleskopet placeras på torra och avlägsna ökenområden. Den sydafrikanska anläggningen ska bestå av över hundra sammanlänkade parabolantenner. 

Qamcom fick uppdraget på grund av sin expertis inom lågfrekvenssignaler, såväl mekanik som elektronik.

Bengt Münter

– Vi är experter på att överbrygga forskning och industrialisering och att omvandla teknologi till värde, säger Bengt Münter, projektledare på Qamcom.

Det som konkret hamnat på Qamcoms lott – hittills – är att färdigställa och produktionsanpassa den slutliga konstruktionen av AD-omvandlaren. Qamcom kommer att låta bygga den i en liten förserie och därefter i volym.

Det är Qamcom som har systemansvaret för digitaliseringen av de analoga radiosignalerna.

– Vi hoppas att få  leda den delen av projektet i nästa steg, säger Bengt Münter.

Qamcom har 150 anställda med expertis inom  signalbehandling, radarteknologi, trådlös kommunikation och funktionssäkerhet 

Ska är ett samarbete mellan 14 länder. I Sverige koordineras det av Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola, med stöd från Vetenskapsrådet och Big Science Sweden.

MER LÄSNING: