JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Standard för säkra litiumbatterilager


SEK presenterar en säkerhetsstandard för litiumbatterier för energilager. Så om du kan checka för alla punkter så har du ett säkert batterilager? Nej, inte riktigt.

Den nya standarden heter SS-EN IEC 63056  och ger närmare bestämt ”säkerhetsfordringar på laddningsbara litiumceller och litiumbatterier för elektriska energilager med en nominell likspänning av högst 1500 V”.

De risker som behandlas är brand, explosion, kortslutning till följd av läckage, mekanisk skada eller felaktig installation, ventilering samt bristningar i höljet. 

Notera dock att 63056 endast anger minimikrav. Det kan inte uteslutas att ytterligare krav kan behövas för vissa tillämpningar. Det pågår bland annat arbete med standarder och vägledningar för stora energilager.

Existerande standarder kan dessutom vara applicerbara, som 62619 – ”Litiumbatterier för industribruk”.  

Något annat som kan bli applicerbart är en standard för säkerheten i stationära anläggningar med litiumbatterier. Den heter SS-EN IEC 62485-5 och beräknas bli klar i vår. Den lär bli ganska lik den 62485-2 som sedan tidigare finns för installationer med blybatterier, nickel-kadmiumbatterier och nickel-metallhydridbatterier.

Ett annat pågående standardarbete som kan bli högst relevant är en vägledning till användning av begagnade batterier – sådana finns redan i energilager jorden runt.

Om man ska vara petig finns det ännu fler standarder att följa. Du gör ju en elinstallation, så elinstallationsreglerna i SS 436 40 00 är tillämpliga. Det finns ett fristående tillägg till den, SEK TS 60364-8-2, som handlar om installationer för både produktion och förbrukning. 

Dessutom står ju batterilager allt oftare i sällskap med energialstrare som solceller. Andra typer av energilager – som bränsleceller – kommer att dyka upp i samma installation. SEK Svensk Elstandard och IEC arbetar med standarder och vägledningar även där.

Och glöm inte att ovanpå allt detta även följa tillverkarens anvisningar, särskild vad gäller laddningsström och drifttemperatur.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)