JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Från och med den 5 januari nästa år måste alla leverantörer av varor lämna information till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa om varorna innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns på EU:s kandidatförteckning. Kraven gäller dock inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter eller företag som importerar en vara för eget bruk.

SCIP – eller Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) – är en ny databas för konsumenter som listar farliga kemikalier i olika produkter.

När varor blir avfall, kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den europeiska kemikaliemyndigheten fått i uppdrag att skapa databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna.

Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive avfallsledet. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG som träder i kraft den 5 januari 2021. Mer information finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida (länk).

Den 19 november kl. 10.00 – 14.00 arrangerar ECHA ett webb-seminarium om direktivet.

Mer information och länk till webbsändningen finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)