JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Tillsammans med NTA Skolutveckling har innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem tagit fram ett nytt tema för grundskolan kallat ”Den smartare staden”. Lanseringen sker på måndag klockan tre och kan följas via Zoom.

Ett stöd för lärarna

NTA Skolutveckling är en icke-kommersiell förening för skolhuvudmän som är intresserade av att skapa långsiktiga förutsättningar för utveckling av undervisning i NO och teknik i förskolan och grundskolan.

Ungefär 225 000 elever i åk 4–7 använder varje år något av NTA:s ungefär 30 teman inom teknikområdet. Materialet låter eleverna arbeta frågebaserat och laborativt vilket ska motivera dem till studier samtidigt som det skapar engagemang och studiero.

Målet är att få fler elever att välja tekniska och naturvetenskapliga inriktningar när det är dags att gå vidare till gymnasiet.

För ett år sedan släpptes temat Smartare produkter som siktar in sig på elektroniksystem som är integrerade i en produkt och därmed fått fler funktioner än de grundläggande. Eleverna får lösa olika tekniska problem genom programmering av BBC:s skoldator Microbit.

Nu kommer Den smartare staden som fokuserar på funktioner i samhället som kan göras smartare. Eleverna kan laborera och programmera ett mikrodatorsystem med tillhörande elektronikkomponenter som sensorer och ställdon.

Lådan kan användas för:
    • Smartare gatubelysning och trafikstyrning
    • Äldreomsorg och dess problem med fallolyckor
    • Kylkedjan med applikation på livsmedels- eller medicintransport med tillhörande ny teknik
    • Säkerhetsfunktioner med datakommunikation, som är ett alltmer aktuellt område

Lådan lanseras den 8 december klockan 15:00 via Zoom, mer information finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus