JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU-kommissionen: Batterier bör CO2-märkas och återanvändas

Etiska råmaterial, CO2-märkning, återanvändning och återvinning – det finns i EU-kommissionens förslag till EU-reglering av batterier. Svenska batteritillverkaren Northvolt är positivt till förslaget – med ett par brasklappar.

EU-kommissionen vill reglera ekosystemet för batterier och lämnade ett förslag om detta idag till EU-parlamentet.

För det första ska det finnas rutiner för att säkerställa att råvaran bryts etiskt. För det andra ska tillverkningen minimera koldioxidutsläppen – EU-kommissionen vill till och med se ett importstopp år 2027 för de batterier som har störst kolutsläpp.

För det tredje ska uttjänta batterier återanvändas och återtillverkas. Till sist ska råmaterialen återvinnas, och med effektiva metoder.

Svenska Northvolt med sin vattenkraftsdrivna batterifabrik i Skellefteå gör tummen upp för förslaget om utsläppsmärkning. Att tillverka batterier för 245 miljoner elfordon i en ren energimix ger enligt Northvolt upphov till 1,1 miljarder ton mindre CO2-utsläpp än att tillverka dem i en huvudsakligen fossil energimix.

Northvolt tycker dock att tidsplanen kunde vara mer ambitiös. Koldioxidmärkningen kunde gärna införas 2022 istället för 2024. Dessutom passar Northvolt på att framhäva att mätmetoderna måste vara evidensbaserade och hänvisar till EU-kommissionens eget Product Environmental Footprint som en bra utgångspunkt.

Alla insamlade batterier ska återvinnas, enligt EU-kommissionen. Diskussionen gäller huvudsakligen laddbara batterier. Men även i övrigt ska batteriinsamlingsmålen höjas från dagens 45 procent till 65 procent år 2025 och 70 procent år 2030. Höga återvinningsnivåer ska uppnås särskilt när det gäller värdefulla material som kobolt, litium, nickel och bly.

Northvolt betecknar detta återvinningsmål som en av förslagets höjdpunkter. Northvolt har självt ett ambitiöst program för återvinning – hälften av råmaterialet till Northvolts batterier ska år 2030 vara återvunnet.

Innan Northvolt får mala ner batterierna vill dock EU-kommissionen att de ska hitta en ny användning, till exempel som stationära energilager eller genom att integreras i elnät för andra energifunktioner.

Northvolt kommenterar inte den delen av förslaget, och det är inget förbiseende – företaget föredrar återvinning.

Jesper
Wigarth

– Vi förespråkar att batterier så snart som möjligt ska återvinnas för att metallerna ska kunna föras tillbaka in i produktionen, snarare än att försöka användas i ett second life-scenario, säger Jesper Wigardt.

– Om man vill uppnå ett cirkulärt flöde och minska beroendet av gruvbytning tror vi att det är rätt väg att gå.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus