JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

En gång varje tioårsperiod delar Vetenskapsakademien ut Adelsköldska medaljen i guld. Nu är det beslutat att Sven Mattisson, adjungerad professor vid integrerade elektroniksystem på LTH, får en medalj för sina insatser som banat väg för standarden Bluetooth.

I sitt beslut skriver Vetenskapsakademien att Sven Mattisson belönas ”för sin pionjärinsats inom radiokommunikation, specifikt den analoga radioteknikens miniatyrisering och strömsnålhet, vilket har varit helt avgörande för utvecklingen av standarden Bluetooth”.

I början på 1980-talet startade ett mobilradiokonsortium där Ericsson och flera högskolor ingick.
Några år tidigare hade Sven Mattisson kommit till institutionen för tillämpad elektronik vid Lunds tekniska Högskola (LTH) som nyexaminerad civilingenjör.

Under ett par år var han utbytesstudent vid Caltech i Kalifornien, USA, där hans doktorsavhandling började ta form – arbetet handlade om att utveckla en kretssimulator som simulerade analoga beteenden hos en integrerad krets. Han disputerade 1986 och lämnade LTH för Ericsson Mobile Communications åtta år därefter

På Ericsson arbetade Sven Mattisson med en radiolänk, kallad MC-Link som är kort för Multi-Communicator Link. Det var kommunikation på kort håll med låg effekt. MC-Link blev senare Bluetooth.

För att en innovation ska kunna få Adelsköldska medaljen måste den vara fullt genomförd och varit användbar i praktiken för sitt ändamål. Medaljen delas ut oberoende av mottagarens nationalitet, i regel en gång under varje tioårsperiod.

Här är en lista på tidigare pristagare:

  • År 1909 – Thomas Alva Edison
  • År 1914 – Birger Ljungström
  • År 1920 – Arthur Ramén och K.J. Beskow
  • År 1940 – B. von Platen och C.G. Munters 1943 – A.J. Virtanen
  • År 1955 – Anders J.T. Grönwall och Björn G.A. Ingelman
  • År 1960 – Erik Jorpes
  • År 1970 – Victor Hasselblad
  • År 1994 – Donald E. Knuth
  • År 2010 – Sune Svanberg
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)