JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Trots mycket snö och en mörk vinter kan det vara lönsamt att installera solel i norra Sverige. Forskningsinstitutet Rise har tagit fram riktlinjer som underlättar investeringsbeslutet för fastighetsägare, kommuner och bostadsrättsföreningar.

– Huvudregeln är att montera solceller där solinstrålningen är stor men snö inte ansamlas. Om solcellsmodulerna är snöfria redan i mars kan årsproduktionen av solel öka med cirka 30 procent, säger Mattias Lindh, forskare på RISE.

Kostnaden för en solelanläggning har sjunkit drastiskt de senaste åren vilket gör solel relevant även i snörika regioner som norra Skandinavien. Men anläggningen behöver anpassas efter klimatet.

Rise har tillsammans med Piteå Science Park tagit fram en handbok med nya riktlinjer för att installera anläggningar på bästa sätt för att maximera elproduktionen och undvika skador orsakade av snöbelastning.

Riktlinjerna handlar i korthet om att välja rätt plats för anläggningen, montera modulerna i rätt riktning och lutning, utforma för minsta möjliga behov av snöröjning och att välja robusta komponenter anpassade för lokala förhållanden.

Handbok för nordlig solel, RISE Rapport 2020:61

Broschyr Installera solel i nordligt klimat

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)