JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Regeringen vill ge aktörerna bakom nya kraftledningar friare händer och enklare ansökningsförfaranden. Det  skulle enligt regeringen kunna halvera tiden det tar att få tillstånd att bygga nya elledningar.

En lagrådsremiss föreslår ett flertal nya lagar som skulle kunna träda i kraft i augusti. Förslagen gäller främst region- och transmissionsledningar, där ledtiderna är långa.

Ett exempel är att regeringen vill att nätföretag ska kunna vidta vissa åtgärder utan att behöva ansöka om en ny nätkoncession. Ett annat förslag är att beslut i vissa fall ska kunna gälla omedelbart. 

Andra förslag handlar om överklagandetid, tillträde till mark för undersökningsarbeten, ledningsförrättning och tillstånd till vattenverksamhet.

Anders Ygeman

– Vi tar höjd för en fördubblad elanvändning. För att klara det ska vi trefaldiga investeringarna i elnäten och halvera tillståndstiden för utbyggnaden av elledningar, säger energiminister Anders Ygeman.

Foto: Tomas Ärlemo, Joakim Berndes

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)