JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Regeringen vill påskynda nya elledningar

Regeringen vill ge aktörerna bakom nya kraftledningar friare händer och enklare ansökningsförfaranden. Det  skulle enligt regeringen kunna halvera tiden det tar att få tillstånd att bygga nya elledningar.

En lagrådsremiss föreslår ett flertal nya lagar som skulle kunna träda i kraft i augusti. Förslagen gäller främst region- och transmissionsledningar, där ledtiderna är långa.

Ett exempel är att regeringen vill att nätföretag ska kunna vidta vissa åtgärder utan att behöva ansöka om en ny nätkoncession. Ett annat förslag är att beslut i vissa fall ska kunna gälla omedelbart. 

Andra förslag handlar om överklagandetid, tillträde till mark för undersökningsarbeten, ledningsförrättning och tillstånd till vattenverksamhet.

Anders Ygeman

– Vi tar höjd för en fördubblad elanvändning. För att klara det ska vi trefaldiga investeringarna i elnäten och halvera tillståndstiden för utbyggnaden av elledningar, säger energiminister Anders Ygeman.

Foto: Tomas Ärlemo, Joakim Berndes

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)