JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mälardalsregionen: Industri med miljö i fokus

Industriföretagen i Electrification Hub lovar att bidra till fossilfria godstransporter och klimatmålen om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Tillsammans har företagen arbetat fram ett så kallat Elektrifieringslöfte, som står på tre ben.

Bakom Elektrifieringslöftet står samtliga deltagare i Electrification Hub (se ruta). Likaså deltar även Länsstyrelsen i Västmanland, Mälarenergi och AA logistik.

Electrification Hub, deltagare:

ABB
Alstom
Epiroc
Hitachi ABB Power Grids
Northvolt
Scania
Svealandstrafiken
Volvo Construction Equipment
InnoEnergy
Mälardalens högskola (MDH)
Uppsala universitet, RISE
Region Västmanland
Västerås

Elektrifieringslöftet är just inlämnat till regeringens elektrifieringskommission. I det visar företagen i Electrification Hub hur de kan bidra till fossilfria godstransporter och klimatmålen om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Likaså ingår delmålet att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030.

Så här ska löftet infrias, i tre delar:

  • Konkreta insatser och implementering av lösningar kring Mälardalsregionen där parterna har verksamhet. Syftet är att gemensamt ställa om de regionala godstransporterna till eldrift, och bidra till att uppnå de nationella målen för godstransporter och den godsstrategi som är framtagen av Mälardalsrådet. Exempel inkluderar omställning av parternas egna transporter, utveckling och utbyggnad av laddinfrastruktur tillsammans med energi- och laddlösningsleverantörer i fler regioner, för en effektiv struktur som knyter samman logistiknoder i en elektrifierad transportkedja i Mälardalen, Sverige och Europa.
  • Utveckling och erbjudande av lösningar för nationell och internationell omställning av transport- och energisystemet. Partnerna avser utveckla långsiktigt hållbara och skalbara elektrifieringslösningar samt elektrifierade fordon som ligger i framkant, och som bidrar till omställningen för såväl svenska regioner som globalt.
  • Aktivt bidra med kompetens och data i gemensamt utvecklingsarbete. Parterna avser att utveckla tekniska lösningar, samarbets- och affärsmodeller för accelererad utveckling av fordon och laddinfrastruktur för godstransporter. Exempelvis avser parterna att genomföra informationsinsatser för åkerier och branschorganisationer, samverkan i utbildningar och forskningsinsatser kring genomförandeprojekt som höjer kunskapsnivån och ger vägledning till faktabaserade beslut och investeringar.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)