JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Istället för att bidra till en stark utbyggnad på energiområdet utgör systemet med riksintressen ofta ett hinder. Över halva Sveriges yta täcks av riksintressen där många är inaktuella, otydliga och överlappar varandra, menar branschorganisationen Svensk vindenergi.

Daniel Badman

– Behovet av el väntas bli minst dubbelt så stort inom 20 år. Fossil energi ska bytas ut mot grön el både inom industrin och bland transporterna säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande, och adderar:

– Klimatomställningen kräver en kraftig utbyggnad av elproduktionen och elnäten, men det tar inte systemet för riksintressen höjd för.

Riksintressen är områden som myndigheter pekat ut som nationellt betydelsefulla, exempelvis för friluftslivet, försvaret, framtida infrastruktur eller produktion och distribution av energi. Över halva Sveriges yta täcks av riksintressen.

Kartbild över statens utpekade riksintressen. Källa: Boverket

Nu har Boverket redovisat en översyn av riksintressena på uppdrag av regeringen, men utan förslag till förändringar av systemet.

– Områdena som pekats ut som viktiga för produktionen och distributionen av energi är inte i nivå med utbyggnaden som behöver ske.

I översynen har dock inte Försvarsmaktens riksintressen ingått, något Svensk vindenergi menar inte är acceptabelt om en revidering av riksintressena ska få reell effekt.

– Att göra en ofullständig översyn utifrån gamla förutsättningar ger inget, säger Daniel Badman, och fortsätter:

– Regeringen behöver agera resolut och initiera en faktisk förändring av riksintressena, så att de anpassas efter framtiden, har legitimitet och bidrar till att lösa våra stora samhällsfrågor.

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)