JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. KTH-forskarens solkartor ger bättre investeringsbeslut

Det är lockande att installera solpaneler men går det att lita på kalkylerna? KTH-forskaren Nelson Sommerfeldt har kommit fram till att de liknar vilda västern. För att ge konsumenterna bättre beslutsunderlag har han tagit fram en ny modell för hur mycket elektricitet som genereras och hur den individuella elräkningen påverkas.

– Det har poppat upp många beräkningstjänster för solceller på internet på senare år. Marknaden har fullständigt exploderat. Men fler betyder inte nödvändigtvis bättre, säger Nelson Sommerfeldt, till KTH:s nyhetstjänst.

De solkartor som svenska kommuner tagit fram har visat hur mycket solljus städer fått, men även om informationen varit intressant har den inte gått att översätta till hur mycket elektricitet som genererats eller hur den individuella elräkningen påverkats.

För cirka två år sedan startade Nelson Sommerfeldt ett arbete med bland andra Ida Lemoine från företaget Beteendelabbet runt metoden att se när och om det är ekonomiskt försvarbart att investera i solpaneler.

Målet var att komma underfund med hur människor tar till sig information och sedan förbättra deras beslutsfattande.

Tillsammans med konsultföretaget Tyréns och Karlstad Energi har arbetet resulterat i två nya solkartor som ger bättre underbyggda beslut. Bägge använder en ny datormodell som är utvecklad för att kunna förutse hushållets elproduktion vilket är en förutsättning för att kunna förstå om investeringen lönar sig, skriver KTH:s nyhetstjänst.

Vid lanseringen finns solkartor tillgängliga för Malmö, Göteborg, Södertälje, Huddinge och Karlstad.

Du kan testa modellen via Tyréns Sunengine och Karlstad Energis Solkartan.
 

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)