JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Halvledarbristen har satt ljuset på en annars anonym bransch. Att dessutom utländska företag visar intresse för svenska lösningar och halvledarbolag har fått Business Sweden att dra igång ett projekt för att koppla ihop de två.

– Vi är bara i uppstartsfasen än men vi har kickstartat en dialog för att hjälpa svenska halvledarföretag att växa sin försäljning i utlandet och för utländska företag att expandera i Sverige, säger Michail Pagounis på Business Sweden.

Halvstatliga Business Sweden har arbetat på det här sättet i 45 år via sina kontor i 39 länder. Det som sjösattes i september är tänkt att bli ett program för att koppla ihop svensk halvledarindustri med taiwanesiska företag. På sikt ska programmet utökas med andra länder som USA, Sydkorea och Japan som alla har en stor halvledarindustri.

– Vi tog kontakt med Smartare Elektroniksystem för att förstå den svenska industrin lite djupare och har vi fått motsvarande information från vårt kontor i Taiwan.

En av de anställda i Taiwan har en bakgrund i halvledarindustrin så startsträckan blev kort. Dessutom hade några taiwane­siska företag hört av sig till kontoret i Taipei och var nyfikna på Sverige.

– Vi bestämde oss att göra gemensam sak med ­Smartare Elektroniksystem, säger ­Michail Pagounis.

Resultatet har blivit ”Semiconductors by Sweden Alliance” som hade ett första möte den 26 oktober för att presentera tankarna och etablera kontakt med intresserade svenska företag för att ta reda på vad de vill ha hjälp med.

– Det handlar om att identi­fiera nya möjligheter, hitta investeringar och partnerskap.

Smartare Elektroniksystem har nyligen gjort en kartläggning som visar att det finns drygt hundra svenska halvledarbolag med en omsättning på drygt fem miljarder kronor. Runt hälften av dessa är högintressanta för programmet.

Även Business Swedens kontor i Taipei håller på med en kartläggning för att kunna matcha önskemålen från de svenska företagen. Det kan exempelvis handla om att hitta kunder, samarbetspartners eller investerare.
Exakt vad arbetet mynnar ut i är för tidigt att säga men intresset verkar redan nu vara så stort att Business Sweden startar ett program för halvledarområdet. Innehållet bestäms sedan av de deltagande företagen men rimligt att anta är att det blir gruppresor till Taiwan för att träffa taiwanesiska företag men också samlingsmontrar på mässor.

Små och medelstora ­bolag kommer sannolikt att ha möjlighet att söka bidrag till resekostnader från någon statlig myndighet som Vinnova. Vissa av Business Swedens tjänster kommer också att vara kostnadsfria medan större företag förväntas stå för sina egna utgifter.

– Vi har bokat in ett antal intervjuer med företag och beroende på vad de ger kan vi planera hur vi kan stötta dem.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Parallellt arbetar Business Sweden i USA med att främja och presentera svenska lösningar. Kontoret planerar för en resa i januari till Phoenix, Arizona, för möten med TSMC och Intel som bägge investerar stora belopp i nya halvledarfabriker de kommande åren.

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus