JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Elektrifieringen i ljuset av klimatkrisen: tänker vi tillräckligt stort? Det är temat på årets Energy ConFusion, som anordnas i Skellefteå den 1–2 juni. 

Vi står mitt i en revolutionerande omställning till ett elektrifierat och hållbart samhälle – en omställning som sätter hård press på vårt elsystem. 

Det konstaterar inbjudan till konferensen Energy ConFusion, som tar sin utgångspunkt i den elektrifieringsvåg som nu sker i norra Sverige där 1000 miljarder kronor investeras i nya industrier.

Konferensen kommer att diskutera hur detta påverkar det nationella elsystemet. Framtidsprognoserna för Sveriges energibehov har gått från 200 till 300 TWh – kanske till och med 500.

Besökarna förväntas delta.

Här är några frågeställningar du kan förbereda din återkoppling på:

 • Vilka fler industrier kommer elektrifieras, nu och i framtiden? 
 • Är det möjligt att försörja ytterligare elintensiv industri, eller är det “fullt”? 
 • Vilka regioner står på tur med att följa i norra Sveriges fotspår? 
 • Har vi förstått omfattningen av elektrifieringen när omställningen rullar ut från norr och ner i resten av landet? 
 • Vad behöver hända i elsystemet fram till år 2045 för att klara den massiva ökningen av energiöverföring?
 • Dito den geografiska förflyttningen av elbehovet? 
 • Hur hanterar vi kapacitetsutmaningarna i närtid? 
 • Kan vi komma att ställas inför nya kapacitetsutmaningar? 
 • Hur ska vi tillgodose det ökade produktionsbehovet i hela landet? 
 • Hur vågar vi tänka om och skapa förutsättningar för disruption, nya innovationer och idéer - samtidigt som vi ger marknadens aktörer tillräckligt stabila spelregler för att våga investera? 
 • Vilka roller spelar energibranschens, industrins och transportsektorns olika aktörer idag?
 • Vilka roller behöver de ha i framtiden? 

Energy ConFusion arrangeras av North Sweden Cleantech i samarbete med Power Circle. Anmälan öppnar idag. 

Under konferensens andra dag bjuds publiken in till studiebesök hos regionens industriaktörer. 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus