JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sydsverige får 600 MW solparker 

Svenska kommuner ska få solcellsparker till en sammanlagd effekt av 600 megawatt – det är i alla fall vad Solcellskompaniet hoppas kunna sälja in tillsammans med investeringsbolaget Polhem Infra.

Solcellskompaniet är en installatör av stora solcellsanläggningar i Sverige. Polhem Infra ägs gemensamt av tre stycken statliga pensionsfonder.

De hoppas få bygga solcellsparker till ett värde av fem miljarder kronor och en sammanlagt effekt på 600 MW – som en halv kärnreaktor.

Två projekt till en sammanlagd effekt av 100 MW har redan inletts.

– Sverige har goda förutsättningar för utveckling av solkraftsparker genom en kombination av ett väl utbyggt elnät i södra och mellersta Sverige och mycket god tillgång på mark, skriver Solcellskompaniet i ett pressmeddelande.

– Förnybar energiproduktion i form av solkraft utgör en viktig del omställningen för att kunna möta det snabbt ökande elbehovet i samhället.

De största solkraftsparkerna i Sverige idag är på 20 MW. Enligt Solcellskompaniet kommer de snart att bli större. Branschorganisationen Svensk Solenergis prognos är att Sverige år 2030 kommer ha en produktion på 18 TWh från solkraftsparker. I Sverige producerades 166 TWh el under 2021.

Solkompaniet växte under 2021 från 100 till 180 medarbetare.

Affärstidningen Dagens Industri skriver om satsningen (länk till betalvägg).
 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus