JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU bäddar för nyordning kring patent, möter kritik

Det finns ett utkast till en EU-förordning som definierar nya regler och processer kring patent på EU-marknaden. Det som läckt ut har redan mötts av kritik.

Patentlicensering är en evig källa till långa och kostsamma juridiska tvister. Även de grundläggande spelreglerna kring patent och licensering är omstridda. Nu vill EU sätta ner foten och göra patentmarknaden mer väldefinierad – åtminstone inom EU.

 EU:s patentorgan ska ägna sig åt frågor om exempelvis vad som är patenterbart, vad ett patent är värt, vilken skillnad det gör om patentet handlar om en standard, vem som ska rätt att teckna ett patent och vilka vapen som är tillåtna att använda under olika faser av en patentkonflikt.

Vissa standarder inom bland annat telekom – som varit en arena för flera licenskrig – omfattar tusentals patent. På ena sidan stridslinjen har vi sett patentägare som Qualcomm, Ericsson, Nokia och Interdigital. På andra sidan hittar ofta vi Apple, Daimler, Google och andra slutproduktutvecklare.

Ansvaret för att lösa tvister mellan patentinnehavare och användare ska enligt förslaget ligga på EU:s patentorgan Eupio (European Union Intellectual Property Office).

De hetaste striderna utkämpas typiskt kring patent som täcker teknik som används i standarder. Där finns grundläggande principer som Frand – att alla ska kunna teckna licenser till samma, rimliga, priser och villkor. Men det är inte ens oomstritt hur ordet ”alla” ska tolkas i den principen.

Europeiska kommissionen hoppas att den nya processen ska förenkla och påskynda förhandlingar om Frandvillkor och minska kostnaderna. Oberoende bedömare ska exempelvis sättas att bestämma vad patent omfattar.

Den information som släppts ut om reformen har redan mött kritik. Enligt patentbloggaren Florian Müller är det ”slarvigt förberett” och ”obalanserat och har fundamentala brister”.

En av processfrågorna i licenstvister är vilka vapen som ska vara tillåtna att använda medan en tvist fortfarande pågår. Patentägarna vill kunna utpressa produktutvecklarna med säljförbud. Andra sidan av samma mynt är produkttillverkarens gerillataktik holdout – att dra ut på konflikten i evighet för att tvinga patentägaren att kompromissa.

Enligt den info som släppts ut ska Euipo se till att förhandlingarna om vad som ska räknas som Frand ska vara avslutade inom nio månader och att säljförbud inte får tillgripas innan dess.

Euipo ska inrätta obligatoriska register över standardpatent för att inte produktutvecklare ska kunna utsättas för bakhåll och få licenskrav på patent de inte visste existerade.

Ytterligare ett ställningstagande är att licenspriser för standardteknik ska räknas ut aggregerat, det vill säga att licenskakans totala storlek ska bestämmas och att i princip det enda som patentägarna kan ägna sig åt är att dela upp kakan mellan sig.

Förslaget ska presenteras om en månad, den 26 april, av EU-kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager.

Så långt nyhetsbyrån Bloomberg.

Patentpublikationen IAM:s tidigare chefredaktör Joff Wild gissar även att förslaget tar ställning i den kontroversiella frågan om komponenttillverkare ska kunna nekas att licensera teknik:

- Det ser ut som om standardessentiella licenser kan komma att kunna begäras över hela försörjningskedjan snarare än bara på slutanvändanivån.

Det skulle i så fall rita om spelplanen från grunden. Patentägare föredrar att göra affärer med sluttillverkare som Daimler framför komponenttillverkare som Bosch och har haft  framgångar i den strategin de senaste åren.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)