JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rapport: Därför byter inte Europas lastbilar batteri

Batteribyte har vuxit till att bli den dominerande tekniken för eldrivna lastbilar i Kina. I Europa är intresset obefintligt. En rapport från VTI försöker förstå varför.

De svenska och europeiska lastbilstillverkarna är tveksamma till batteribyten eftersom det utmanar deras nuvarande affärsmodell och deras roll som grindvakter. Detta hävdas i en färsk rapport från VTI (VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut).

Energimyndigheten beställde rapporten i syfte att undersöka den kommersiella genomförbarheten för tunga lastbilar i Sverige. Slutsatsen är ändå att tekniken har stor potential att skalas upp i Sverige relativt snabbt.

Att byta ut batteriet är ett alternativ till snabbladdning:

  • det tar bara några minuter
  • det lokala elnätet påverkas mindre
  • lastbilsägaren behöver göra en mindre investering
  • fordons- och batterilivscyklerna separeras.

I Kina har tekniken fått stort genomslag och har enligt rapporten  blivit en kommersiellt konkurrensmässig lösning. Där uppstod en ny affärsmodell med energiproducenter, batteritillverkare och maskinindustri i spetsen.

Rapporten är på 252 sidor.  Den tittar på affärsmodeller, kompatibilitet med svenska regelverk och integration i transportverksamheten. De tretton författarna bidrar var och en med sin egen expertsyn på olika aspekter i separata kapitel.

Du kan ladda rapporten här (pdf, 11 Mbyte).

Elektroniktidningen har rapporterat tidigare om batteribytesteknik:

Nya aktörer gick i spetsen

Såhär sammanfattar rapporten hur batteribyte fått genomslag i Kina i tunga lastbilar.

Batteribytestekniken medförde […] förändringar, som till en början möttes av tveksamhet från traditionella OEM på grund av oro över kontroll och anpassning av affärsmodeller.*

Detta ledde till att energiproducenter, distributörer och nya aktörer gick i spetsen för denna innovation.

Energiföretag som SPIC var tidiga förespråkare och drev på införandet av batteribyte. Nya aktörer från maskinindustrin, som Foton och Sany, såg möjligheter inom batteribyte, vilket ledde till innovationer inom design av laddstationer och affärsmodeller.

Traditionella bränsleleverantörer som BP såg så småningom potentialen och samarbetade med fordonstillverkare för en global expansion. Batteritillverkare som CATL anpassade sig också och blev nyckelaktörer i utvecklingen av batteribytessystem.

Denna utveckling fortsatte med introduktionen av intelligenta transportsystem, som satte internet, molntjänster och högteknologiska autonoma systemleverantörer i förgrunden, förvandlade fordon till datorer på hjul och minskade inflytandet från traditionella OEM.

KÄLLA: VTI-rapporten Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles A Feasibility Study on Up-Scaling in Sweden

* Notationen ”[…]” betyder att text är utelämnad

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)