JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Utredningsförslag: Elsäkerhetsverket fortsatt självständig myndighet

Utredaren har bland annat tittat på att inordna Elsäkerhetsverket i Konsumentverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket eller Energimyndigheten. Slutsatsen blev dock att Elsäkerhetsverket ska förbli en självständig myndighet men att rollen i energiomställningen ska förtydligas.

Utredningens fokus har varit att titta på om  elsäkerhetsfrågorna är organiserade på bästa sätt för att även möta energiomställningen. I slutrapporten, som lämnades 28 mars, framgår att Elsäkerhetsverket fullgör sitt uppdrag och att verksamheten bedrivs effektivt.

Verksamhetskostnaden per årsarbetskraft är i nivå med medianmyndigheten i staten. Myndigheten redovisar en något längre andel stödkompetens bland personalen jämfört med de tillsynsmyndigheter som utredningen jämfört med. Detsamma gäller andelen med ledningskompetens. Utredningen bedömer att staten inte kan organisera verksamheten på ett annat sätt och få motsvarande effektivitet.

Utredningen föreslår att Elsäkerhetsverkets roll ska förtydligas i instruktionen. Första paragrafen i Elsäkerhetsverkets instruktion förslås kompletteras med en bestämmelse om att myndigheten inom sitt verksamhetsområde ska bidra i utvecklingen av ett effektivt och robust elsystem. Idag framgår inte denna roll i myndighetens instruktion.

Utredningen finns här (länk).

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)