JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Prognos: Svenska batterilager fyrdubblas under 2024

Under detta år kan den installerade effekten i svenska batterilager öka från 560 MW till 2200 MW. Prognosen kommer från den virtuella kraftverksoperatören Checkwatt.

Basen för prognosen är en enkät till 100 partnerföretag till företag som installerar batterier.

Dan-Eric Archer

– Prognosen är en relativt grov uppskattning men den ger en indikation på hur snabbt marknaden utvecklas just nu, kommenterar vd Dan-Eric Archer i ett pressmeddelande.

– Utvecklingen drivs dels av att investeringar i batterier är lönsamt för ägaren och dels bidrar med stor nytta för samhället,

Checkwatt bygger virtuella kraftverk av batterilager. De laddas och töms efter utbudet och efterfrågan på elmarknaden.

Uppskattningen av nuvarande batterilagerkapacitet i det svenska elsystemet – 560 MW – bygger på Skatteverkets statistik över installationer som fått grönt skatteavdrag, hur stor kapacitet som är ansluten till Checkwatts styrsystem, och Checkwatts kunskap om marknaden.

Hembatterier är 360 MW, batterilager i fastigheter och industrier är 100 MW och storskaliga batteriparker är 100 MW. 

Summan av den effekten är mindre än Sveriges minsta kärnreaktor. I år passeras dock denna magiska gräns. 2200 MW skulle motsvara hela kärnkraftverket Ringhals och dess två reaktorer.

Checkwatt kartlägger just nu batteriernas roll i ett framtida elsystem och kommer att släppa en rapport om detta senare under våren. Checkwatt hävdar redan nu att batterier kan underlätta utbyggnaden av förnybar el.

– Batterier minskar behovet av dyra nätförstärkningar genom att det befintliga nätet kan utnyttjas effektivare och dessutom bli mer driftsäkert.

– Satsningar på batterilager kommer på plats snabbare och billigare än att bygga ut elnätet, så det borde ligga i våra politikers intresse att gynna den utvecklingen, säger Dan-Eric Archer.

Batterier ska även kunna öka leveranssäkerheten i elsystemet. Dels tillför de en flexibilitet som balanserar elproduktion och konsumtion. Dels kan de kontinuerligt säkra frekvensstabiliteten.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)