JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Från UML till FPGA
Ett verktyg som översätter UML-kod till SystemC för syntes och implementation i FPGA:er eller asicar har presenterats av nystartade brittiska Axilica.
Gapet mellan modelleringsspråket UML, Unified Modelling Language, och hårdvara i form av FPGA eller asic har hittills haft klart begränsat stöd från EDA-industrin. Brittiska Axilica, en färsk avknoppning från universitetet i brittiska Loughborough, har med sitt nylanserade verktyg Falcon ML ambitionen att ändra på detta.

Med Falcon ML börjar konstruktören med ett utkast till specifikation i UML. Verktyget guidar därefter användaren till en lämplig uppdatering av konstruktionen i hård- respektive mjukvara. Utdata blir syntetiserbar kod i SystemC, alternativt VHDL eller Verilog på RTL-nivå, för implementation i FPGA eller asic.

Företaget poängterar i sin pressrelease att de IP-block som genereras av verktyget kan integreras med äldre konstruktioner tack vare en funktion för gränssnittsgenerering.

Verktyget presenteras denna vecka på mässan Date i München. Företaget erbjuder även konsulttjänster baserade på verktyget.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)