JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Det är ofta krångligt att komma åt test- och mätdata från tidigare steg i utvecklingskedjan. Design och simulering är isolerat från verifiering och karakterisering som i sin tur har en mur till produktionen. Keysights lösning stavas Pathwave, en mjukvaruplattform som ger tillgång till mätdata från de tre stegen oberoende om de genererats av företagets egna produkter eller av tredjepartsprodukter.

Pathwave gör det möjligt att skapa ett gränssnitt som ser likadant ut oberoende vilka underliggande mjukvara som levererar data, och oberoende av vilken plattform den presenteras på. Därmed blir det möjligt att komma åt mätvärden från design och simulering via verifiering och karakterisering till produktionen.

Pathwave kommer i tre varianter för produktionsmiljöer, för FPGA-programmering och för ren test och mät.

Pathwave Analytics fokuerar på att ge insikt i stora datamängder och därmed få bättre kunskap om en tillverkningsprocess. Det handlar om Industri 4.0 där alla maskiner och alla steg i tillverkningen generar data som laddas upp i molnet. Det går bland annat att dra slutsatser om hur väl produktionen flyter, hitta flaskhalsar och förutse när en maskin behöver service.

Pathwave FPGA ska göra det enklare att programmera de FPGA:er som numera finns i många instrument utan att kunna VHDL eller andra hårdvaruspråk. Därmed går det att göra många analyser i realtid redan i instrumenten.

Pathwave Test är inriktat på att göra det enklare med storskalig testning som generar stora datamängder. Tiden för att utveckla testningen påverkar ofta den totala utvecklingstiden och därmed möjligheterna att tjäna pengar på en ny produkt.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)