JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Amerikanska Wavesense vill sätta en georadar för fordonspositionering på marknaden. Radar som 3d-scannar marken under bilen ger hög precision och robust funktion och kan bli ett viktigt komplement till lidar, kamera och andra sensorer som läser av miljön ovan jord.

LGPR (localizing ground-penetrating radar) demonstrerades för positionering av fordon år 2012. Wavesense produkt tillverkas på licens från Lincolnlaboratoriet på MIT, och har redan tillämpats av amerikansk militär på afghanska vägar.

MIT har demonstrerat LGPR med 4 centimeters precision i 100 km/h under snöoväder.

Precis som lidar och kamera förutsätter tekniken att miljön kartläggs i förväg för att att kunna användas som referens.

Wavesense säger sig nu bedriva pilotstudier av sin LGPR tillsammans med ”ledande globala spelare” i tekniksektorn i allmänhet och i fordonssektorn i synnerhet.

Ett investeringsapital på tre miljoner dollar plockas in med hjälp av Rhapsody Venture Partners.

Wavesense LGPR sänder 126 elektromagnetiska pulser i sekunden. De tränger tre meter ner i marken och redovisar ekon från olika skikt av jord, berg och vägunderlag – ett ”fingeravtryck av underjorden”.

Ekot jämförs med en referenskarta från tidigare scanningar.

I Sverige har vi ibland snö på vägarna som ritar om kartan för både kamera, sonar och lidar. Men 3D-bilden från georadar fortsätter att utgöra en stabil referens.

Sensorn fungerar bra även i tunnlar, regn, dimma och i tät bebyggelse med höga hus – vilka är områden där GPS, lidar och kamera har problem. Den påverkas heller inte av dåliga vägmarkeringar.

Underjorden är en mycket stabil miljö jämfört med ovanjorden där människor och objekt hela tiden flyttar runt, vilket scanning med lidar, kamera, radar och sonar måste kompensera för. 

Även den fasta miljön ovan jord förändras – växtlighet, bebyggelse, trafikskyltar – vilket betyder att det krävs regelbundna nya kartläggningar för att de ska kunna fortsätta fungera som referens.

Idag används georadar bland annat av arkeologer, geologer, byggare och gruvbolag, Militär använder den för att uppäcka minor och tunnlar.

För ett år sedan spådde Lincolnlaboratoriet att en LGPR för fordon skulle kunna ha ett volympris på upp till 300 dollar.

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)