JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Maxim Integrated har tagit fram en referensdesign för mätning av blodtryck. Istället för klumpiga blodtrycksmanschetter runt armen räcker det med ett enkelt handledsband och ett finger för att snabbt och korrekt mäta en persons blodtryck.

Den nya referensdesignen är uppbyggd av en komplett optisk sensormodul, en styrkrets som hanterar sensorn och algoritmer. Lösningen är så pass liten att den ryms i en klocka eller annan bärbar elektronik, så kallad wearables, och mätningen kräver enbart att användaren placerar sitt finger i 30 till 45 sekunder på enheten för att blodtrycket ska mätas.

Själva sensormodulen innehåller endera MAX30101 eller MAX30102, som är två mycket känsliga optiska sensorer. Båda mäter syremättnad i blodet och hjärtfrekvens. Den förstnämnda använder tre lysdioder, medan 102:n använder två.

I sensormodulen igår även fotodetektorer, lysdioder, analogt front-end (AFE) – allt är täckt av glas. Modulen är 5,6 x 3,3 mm och har 14 anslutningar, varmed den ansluter till styrenheten, kallad sensor-hub, med ett I2C-gränssnitt.

Styrenheten MAX32664D innehåller all firmware för att styra sensorn och köra de algoritmer som mäter blodtryck, hjärtfrekvens och syremättnaden i blodet. Den är 1,6 x 1,6 mm.

Maxim hävdar att den nya referensdesignen ger branschens bästa noggrannhet som uppfyller klass II-reglerna. Företaget ger tydliga riktlinjer för hur noggrant den kan mäta, men för att bibehålla den specificerade mätnoggrannheten måste enheten kalibreras var fjärde vecka.

Referensdesignen MAXREFDES220# finns att köpa för 100 dollar från Maxims webb. Likaså går det att köpa styrenheten MAX32664 för 2,63 dollar och de två sensormodulerna MAX30101 eller MAX30102 för 4,23 dollar och 4,13 dollar.

Priset för styrenhet och sensormoduler är per styck vid köp om 1000 enheter och gäller vid köp från Maxims webb. Alla kretsar kan även köpas från auktoriserade distributörer.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus