JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Halmstadföretaget Gobius Sensor Technology är ensamt i världen om att kunna mäta vätskenivån i en tank från utsidan. Tekniken är välkänd inom båtindustrin där den främst används för att avgöra när septiktanken är full. Nu lanserar företaget en andra generation av sin sensorlösning, med inbyggd intelligens och trådlös kommunikation. Siktet är inställt på industrin, som är en mycket större marknad än båtbranschen.

Anders Meiton

– För 1,5 år sedan tog vi be­slutet att utveckla en ny sensorlösning med integrerad bluetooth­enhet, antenn och annan elektronik så numera kan alla inställningar skötas trådlöst via en app i mobilen. Det går även att koppla in upp till nio sensorer samtidigt om du vill ha en väldigt noggrann mätning, förklarar Anders Meiton, som grundat företaget.

Idén till Gobius föddes på en fest för tolv år sedan.

Kort om Gobius Pro

Gobius Pro är en nyutvecklad nivåvakt med inbyggd intelligens och trådlös kommunikation. Elektroniken består av är Bluetooth-processorn CC2642R från Texas Instruments, medan sensordelen består av en elektrodynamisk så kallad exciter och en accelerometer.

Mätningen går till så att en brussignal, med frekvens­området från cirka 150 till 1 800 Hz, skickas under en sekund till excitern. Accelerometern mäter samtidigt responsen, alltså hur mycket tankväggen svänger. Impulssvaret beräknas med hjälp av en LMS-algoritm (Least Mean Square). Storleken på impulssvaret är ett mått på om vätskenivån i tanken är under eller över sensorn.

För att mätmetoden ska fungera krävs en kalibrering som ger ett referens­värde för impulssvaret. Referensvärdet skapas vid en mätning med en tom eller full tank och sparas i processorns flashminne.

Gobius Pro matas med en likspänning på 12 V till 24 V. Strömförbrukningen i vila ligger under 10 mA, men vid själva mätningen ökar den till några 100-tals mA.

– Jag är seglare, och vet att alla båtar med toalett har problem, endera fungerar den inte eller så är den full. När jag skulle hålla tal på en fest och klingade på glaset noterade jag att klangen varierade mellan att glaset var fullt och tomt.

Dagen efter festen började han fundera på om det skulle gå att avgöra vätskenivåer genom att mäta vibration.

– Jag drog slutsatsen att utmaningen var att utveckla något som knackar bättre än mitt finger och lyssnar bättre än mitt öra. Det blev Gobius.

Utvecklingsarbetet tog fart. En första prototyp togs snabbt fram, och den ställdes omedelbart ut på den stora båttillbehörsmässan METS i Amsterdam. Året därpå, år 2008, släpptes en första produkt på båtmässan i Göteborg.

Det speciella med Gobius teknik är att vätskenivån i en tank kan mätas från utsidan. Likaså fungerar den på alla typer av vätskor.

Lösningen indikerar när en viss förutbestämd vätskenivå nåtts. Det handlar alltså inte om en kontinuerlig mätning. Med hjälp av flera sensorer går det å andra sidan att bevaka flera nivåer.

– Våra konkurrenter kan däremot bara mäta genom att vara på insidan av tanken. De använder en mekanisk flotör, eller liknande.

Hjärtat i sensorn är en så kallad exciter. Den kan liknas vid en högtalarenhet utan membran som skapar en vibration när den matas med en strömpuls. Vibrationen överförs i tankväggen, som börjar svänga. En accelerometer registrerar sedan hur vibrationen ändras när tanken fylls.

– Vi har patent på vibrationstekniken sedan tidigare i Sverige och USA, och i somras blev det även godkänt inom hela EU.

Surfar på hårdare miljökrav

Trots att vi lever år 2019 är havet fortfarande ofta en dumpstation.

– Ta bara charterbåtar i Kroatien. De låter innehållet i septiktanken gå rakt ut i havet för att inte få problem eftersom de inte har tankmätare. Det handlar om 15 000 båtar, säger Anders Meiton och adderar:

– Samtidigt krävs det tömningsstationer, för utan infrastruktur kan innehållet inte hanteras.

Under lång tid har EU främst lagt miljöansvaret i individuella länders händer. Finland har exempelvis skött sig exemplariskt och haft tömningsförbud under väldigt många år. Sverige har varit miljömässigt sent.

– Här drev Transportstyrelsen igenom att vi ska ha tömningsstationer och att vi inte längre får tömma i havet år 2015. Det var ett väldigt upprört beslut där många båtägare ansåg att detta inte är något som staten ska lägga sig i utan båtägare kan sköta själva.

Enligt EU-direktiv är det idag lagligt för båtar att tömma septiktanken 15 distansminuter utanför svenskt territorialvatten.

Men EU har vaknat och just nu är en standard ute på remiss som ska dra åt tyglarna rejält på miljö­bovarna.

– Idag får du tömma genom båtskrovet, men inom kort träder nya regler i kraft och då blir det helt förbjudet att tömma ut genom skrovet på nya båtar. Det har lett till att ett stort antal europeiska båttillverkare nu börjat installera våra tankmätare för septiktankar, säger Anders Meiton glatt och konstaterar:

– Så min produkt ligger väldigt bra i tiden och det känns otroligt bra att hjälpa vår havsmiljö.

Bildtext: En liten panel i form av en fisk följer med alla sensorer. Den kan programmeras från mobilen att exempelvis lysa röd eller grön när tanken är tom, full eller när vätskenivån ligger under eller över ”full”.

nom åren har det blivit en uppsjö varianter av den första produktgenerationen. Alla är styrda via en stor kontrollenhet med panel, panelkabel, strömsladd och diverse annat.

– Det började med att vi koncentrerade oss på septiktankar i rostfritt stål. Sen kom någon som ville använda den för aluminium, sen plast, och så visade det sig att olika tankar har olika tjocklek, berättar Anders Meiton och fortsätter:

– Sen ville någon ha den för sin vattentank och någon annan för bränsle. Det blev väldigt många versioner. Ändå används samma sensor i de olika produkterna, bara med lite olika parametrar och paneler.

Den spretiga och oflexibla portföljen gjorde att Gobius fastnade i nischen båtprodukt för privatbruk.

Betydligt smidigare är den nya produktgenerationen, kallad Gobius Pro. I samma enhet som sensorn sitter en processor, en bluetoothenhet och en antenn. Därmed kan en enhet mjukvarumässigt anpassas till olika vätskor, olika tanktjocklek och olika material. Alla inställningar sker trådlöst via en app i mobilen.

– Produkten är universell med inbyggd kalibrering och bevakning via mobilen. Du talar bara om i en app vilken vätska du använder och hur många sensorer du har.

Sensorn kalibreras när den är på plats. Den kalibreras med tanken tömd eller fylld. Du behöver inte ange storlek på tank eller vilket material den är gjord av. Däremot kan en rostfri tank inte vara tjockare än 3 mm, medan en plasttank kan vara upp till 12 mm.

– Den har även utgångar som du kan sköta via appen, exempelvis kan du starta ett relä när tanken är tom eller full. Du kan även styra lampor den vägen. Det är ett stort steg vi tar nu.

Gobius Pro lanserades i november förra året, och hittills har den sålts till cirka 20 länder. Fortfarande är det relativt många privatpersoner som köpt, men även ett antal distributörer.

– Jag är överraskad av att två distributörer i Grekland har köpt 45 stycken, skrattar Anders Meiton.

En kundkategori som växer är företag som bygger båtar. Här är det främst nya miljökrav som driver på (se faktaruta).

Samtidigt skönjer Gobius kunder helt utanför båtbranschen. Ett projekt som Anders Meiton nämner bedrivs med ett välkänt svenskt industriföretag, dock är det inte officiellt.

Ett lika spännande projekt pågår just nu med den franska tågtillverkaren Alstom. Det är Alstoms bolag i England som vill ha ett smidigare sätt att kontrollera att toaletterna är tömda när ett tåg ska sättas i trafik.

– När tåget kört in på perrongen ska en person kunna gå utanför med sin telefon och kontrollera att alla toa-tankarna är tomma. Därefter rapporteras resultatet till företagets centrala administrativa system.

En stor del av utvecklingsarbetet har varit att skapa ett attraktivt och lättanvänt grafiskt gränssnitt. Alla instruktionsböcker är kastade och i skrivande stund kan enheten kommunicera på sex språk: italienska, tyska, franska, engelska, norska och svenska.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– Vår inbyggda supportfunktion är också en ny detalj. Du kan direkt gå in på support i mobilen och skicka ett meddelande till oss, då följer alla mätdata och inställningar med. Vi kan även logga historik, säger Anders Meiton.

Tidigare tillverkade Gobius i Sverige, men numera tillverkas allt i Kina utifrån ritningar och materiallistor som skickas dit.

– Det är betydligt billigare och mycket mer flexibelt. Och vi har faktiskt bättre noggrannhet på produkterna som vi får från Kina, än det fick när vi jobbade med företag i Sverige, konstaterar Anders Meiton.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)