JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
onsdag 1 december 2021 VECKA 48

Testning, rådgivning och utbildning. Saabs EMC-verksamhet i Göteborg står på tre ben men ska under hösten kompletteras med miljöprovning och dessutom ackrediteras för fordonskomponenter.

Försvarskoncernen Saab har under många år haft två separata EMC-verksamheter i Göteborg. Det är dels EMC Services som förvärvades år 2000 under en period när Saab ville breda verksamheten mot den civila marknaden, dels en intern resurs som tillhörde Saab Surveillance.

För ett halvår sedan slogs de två ihop under namnet EMC Services.

– De senaste åren har vi jobbat tätt med Saab i Göteborg. Man kom fram till att verksamheterna borde drivas tillsammans, säger Tony Soukka som är sälj- och marknadschef på EMC Services.

Efter sammanslagningen i februari har de personer som arbetar med EMC-rådgivning på Saab i Göteborg flyttat över till EMC Services i Mölndal.

Kvar på Saabs område i Kalle­bäck finns de två skärmrum som ingick överenskommelsen plus den personal som arbetar med testerna.

– Förändringen gör att vi har tillgång till båda provningssajterna, vi får helt enkelt större resurser.

Om ackreditering

Ackreditering är en kvalitetsstämpel men också ett krav från vissa kunder. Det gäller bland annat fordonsleverantörerna som kräver ett ackrediterat labb för den sista provningen av en ny produkt.

En ackrediterad provning kan mycket väl göras på samma sätt som en verifierande provning, skillnaden handlar mer om att det ska finnas ett kvalitetssystem på plats och instruktioner för hur mätningarna ska utföras.

Dessutom är det inte lämpligt att samma personer som ska göra den ackrediterade provningen arbetar med rådgivning eller hjälper till i vare sig konstruktionsfasen eller med att välja standard.

Labbet har också deltagit i en så kallad Round Robin, ett stabilt testobjekt skickas mellan olika labb som mäter på det varefter resultaten jämförs. Avviker de allt för mycket får man börja fundera på om något är fel.

Förutom testning sysslar företagets 22 anställda med rådgivning och utbildning. Sett till omsättningen är testningen störst med rådgivning som god tvåa medan utbildningen är förhållandevis liten.

Historiskt sett har den ackrediterad provningsverksamheteten haft ett fokus på telekom med Ericsson Microwave som storkund. På senare år har fordonsindustrin blivit en allt större del av verksamheten drivet av elektrifiering och allt fler förarstödssystem.

En konsekvens av det är att företaget nu håller på att ackreditera sig för fordonskomponenter, ett arbete som startade direkt efter sammanslagningen.

– Det ska vara klart till årsskiftet.

På agendan finns också ett labb för miljöprovning, framför­allt klimat och vibrationer. Hit­tills har EMC Services nyttjat Saabs resurser i den mån de är lediga.

– Den delen ingick inte i affären så vi ska dra igång en egen miljöprovningsverksamhet till hösten. Den får inte plats här utan hamnar i en egen lokal i närheten, säger Tony Soukka och fortsätter:

– Vi har också börjat jobba med EMC-simulering.

Att simulera EMC-fenomen är förhållandevis nytt och något som mestadels förekommit i militära projekt.

– Vi har använt lite av Saabs resurser tidigare i civila projekt. När vi tagit över siktar vi på att utöka det.

Arvet från Ericsson

År 2011 flyttade företaget till Mölndal och ett hus som Ericsson en gång i tiden byggde för sina EMC-mätningar. När telekom­jätten samlade verksamheten på Lindholmen monterades även skärmrummet ned. Tanken var att skänka bort det till en högskola eller något liknande men rivningen var så ovarsam att det fick kasseras.

Den extremt plana bottenplattan i betong med ­ventilation för att slippa fuktproblem fanns dock kvar. EMC Services flyttade dit sitt skärmrum med måtten 11,5 × 5,5 × 4,5 meter och en mätsträcka på tre meter.

– Alla som flyttat ett skärmrum vet hur mycket arbete det kräver och brukar säga aldrig mer, säger Tony Soukka.

På gaveln finns en port på 3 × 2,5 meter vilket ger möjlighet att ta in en personbil.

Företagets andra två skärmrum finns inne på Saabs område i Kallebäck. Även de är ungefär 11,5 × 5,5 meter med tre meters mätsträckor.

Ett sätt att använda simuleringarna är att utgå från ett objekt där man mätt upp EMC-egenskaperna och därmed vet att simuleringen stämmer med verkligheten. Sedan modifieras designen i ett CAD-program varefter man simulerar den för att undersöka hur EMC-egenskaperna påverkas.

Att simulera går betydligt fortare än att bygga och prova, dessutom är det billigare. Alla tre egenskaperna tilltalar fordonsindustrin.

– Man gör allt för att kunna tidigarelägga svåra beslut.

Provning av ett objekt kan göras på lite olika sätt ­beroende på var i utvecklingsarbetet kunden befinner sig och hur kunnig kunden är i EMC-frågor. Konstruktionsprovning, eller Pre Compliance som det ofta kallas numera, handlar om att snabbt få en uppfattning om det finns några problem.

Testningarna görs enligt lämpliga standarder men ofta görs olika avsteg för att korta testtiderna och därmed spara pengar. Dessutom fokusera man på saker som man misstänker kan utgöra problem.

Ska produkten CE-märkas behövs en verifierande provning där man utgår från en eller flera standarder som är relevanta för produkten.

Beroende på vad det är för produkt kan det även finnas krav på att provningen ska göras på ett ackrediterat labb, det gäller exempelvis för medicintekniska produkter. I de flesta fall räcker det dock med ett ”vanligt” labb.

– En siffra jag haft själv är att hälften av CE-provningen fallerar. Nyligen såg jag samma siffra hos Intertek så det är en siffra som verkar stämma rätt bra generellt.

Att varannan produkt inte klarar CE-provningen – som är det sista steget före en produkt kan börja säljas – är uppseendeväckande eftersom det leder till förseningar och kostar pengar.

– Det är lite svårt att säga vad det beror på, jag tror många inte tänkt på EMC-aspekten, de tror att CE-stämpeln bara är en formalitet.

Tilläggas kan att en mätning enligt en CE-märkning bara är en lägsta nivå, fordonstillverkarna har exempelvis betydligt striktare krav. Det hänger samman med att de måste uppfylla en rad olika standarder på olika kontinenter varför den minsta gemensamma nämnaren blir striktare än för en enskild standard.

I vissa fall går det inte att flytta ett testobjekt till labbet, det kan vara för stort eller handla om en fast installation. EMC Services kan då testa på plats, så kallad in situ. Haken är utemiljön som inte går att skärma av som i ett skärmrum.

– När det gäller rådgivning har vi har allt från två timmar till heltidskonsulter, säger Tony Soukka.  

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Ett vanligt alternativ är tiotimmarsrådgivningen där kunden kan visa upp layouter och andra underlag innan kretskorten går i produktion. Tanken är att råden ska göra att man undviker de värsta tabbarna och därmed slipper upprepade provningsrundor i EMC-labbet.

– Ofta är det katastrof när vi kommer in sent, en produkt som ska börja säljas fungerar inte.Den minsta verksamheten är utbildningar. Tidigare ­handlade det mest om kurser som var öppna för alla men trenden numera är att man håller fler och fler företagsinterna utbildningar istället.
 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus