JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Företagsporträtt: Flasheye ser lidar explodera

­ Användarvänliga verktyg från ­Flasheye i Luleå ska göra det enkelt att bygga system för att mäta och larma baserat på lidarsensorer – som blivit allt billigare och därmed öppnats för allt fler tillämpningar.

Användaren anger volymen som ska mätas eller bevakas.

Flasheye i Luleå tror att prisfallet på lidar (se faktaruta) kommer att leda till en explosion av nya tillämpningar. Allt från att hitta bomber på flygplatser till att mäta spill från transportband.

Så nu behövs bra verktyg så att alla och envar kan implementera lösningar. Helst ska kunden bara behöva rita in intressanta områden på en karta – en parkeringsplats, en mobilmast, en järnvägsövergång – och klicka in standardfunktioner för mätning och larm.

Här mäts volymen av material som fraktas på band. Samtidigt bevakas att processen löper i god ordning.

Det är slutmålet för Flasheye. Samtidigt som dessa verktyg utvecklas gör de pilotinstallationer.

Det är fordonsindustrins investeringar i lidar för självkörning och förarassistans som drivit ner lidarpriserna och dessutom gjort dem robusta. Utsidan på en bil är en krävande miljö som ska klara väder och vind i ett par decennier.

Den typ av roterande lidarsensorer som Flasheye ­använder idag, brukade kosta några hundratusen. Nu är de nere på några tiotusen. 

John Carlson

– De har bra prestanda, 100 000 timmars MTBF (mean time between ­failure) och hög IP-klassning, berättar företagets teknikchef John Carlson.

– Vi har en utomhus i Kiruna i svåra förhållanden med mycket damm, snö och låga temperaturer. Den tål stryk.

Företagets värde ­ligger i mjukvaran. Av de 14 anställda är den övervägande andelen mjukvaruutvecklare. Den enda hårdvara som möjligen kan kallas egen är en vädertålig datorlåda, för kunden utan lämplig industridator.

Hos ett gruvbolag scannar Flasheye storleken på krosspartiklar på ett transportband. Samtidigt håller systemet koll på att bandet inte trasslar. Det går att mäta hastighet och notera om bandet ändrar form. 

Alla dessa funktioner kan arbeta med samma punktmoln. Inget hind­rar att de övervakade zonerna överlappar varandra. Behövs svar på ytterligare frågor är det bara att koda upp och addera nya regler. Allt körs i en Linuxdator.

Även befintliga industriella styrsystem ska kunna kopplas in. Bandet skulle exempelvis kunna stängas av när folk kommer innanför en skyddszon. 

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Eller så skickas ett larm till en central med en stillbild på punktmolnet som bilaga. Eller – det här är en elegant hybridlösning för övervakning – så kan lidarn hojta en order till en styrbar kamera att zooma in platsen där något pågår, och signalera till ett bemannat kontrollrum att ta en titt.

– Den närmaste inkräktaren kan hållas i fokus i alla ljusförhållanden.

Lidarn är fast monterad vilket underlättar analysen dramatiskt jämfört med lidar på rörliga fordon. Flasheye kan bearbeta data från punktmolnet med godtyckliga algoritmer. Även AI finns i verktygslådan. 

– Både regelalgoritmer och machine learning kan användas för att ge en uppskattning av vad som finns i zonen.

Flera av pilotprojekten finns i gruvindustrin på hemmaplan i Kiruna, där företaget föddes, hos företag som Kaunis Iron och LKAB. 

Flasheye använder lidar från ­amerikanska Ouster, som täcker 360° och finns med räckvidder upp till 240 meter. De samplar 2,6 miljoner mätpunkter/sekund, tål –40°C till 64 °C, är vattenskyddade upp till IP69K och väger upp till 1,1 kg

Att mäta hur en grushög växer är ett populärt önskemål. Exempelvis för att se att ett lastbilsflak är fyllt.

– Gruvbranschen kom tidigt. Men nu trillar det in order från alla möjliga håll. Vi kom i rätt tid. Det här är en nisch som inte fyllts än. Intresset är enormt. ­Tidigare var priserna rimliga bara för forskning och försvar.

På ett sågverk finns ett projekt som mäter materialvolymer. Internationellt har Flasheye projekt som integrerar lidar med befintlig kamerabaserad övervakning.

Lidar kommer att konkurrera med existerande teknik för övervakning. Inte bara kamera utan även radar, millimetervågor, IR, AI-bildanalys, och så vidare. 

En kamera kan inte som en lidar filtrera ut enbart träffar inom en avgränsad volym. Den är mer känslig för damm på linsen. Och för mörker förstås. 

Kameror har dessutom integritetsproblem som betyder att de inte kan sättas upp varsomhelst. Där är infrarött bättre.

– Och IR ser i mörker. Men det är liksom kamera bara en tvådimensionell sensor.

– Radar är visserligen mer robust. Men den har låg upplösning. Och har dessutom problem med störningar från metallobjekt som plåttak och staket.

En lösning för personskydd i lager är idag att personal får radiotaggar och truckar får sensorer. Och så skickas larm när de kommer för nära varandra. 

Istället skulle en enda lidar i taket kunna scanna hela lokalen. Alla blir skyddade, inte bara de med tagg. Det här är en potentiell idé som Flasheye diskuterar med en partner.

Den första produkten ska lanseras i januari. Tre paketeringar är på gång: för industritillämpningar, övervakning respektive personsäkerhet. 

Processindustrin beställer typiskt ett skräddarsytt projekt, medan säkerhetsvärlden är mer van vid att köpa färdiga produkter.

– Vårt mål är att vår mjukvara ska vara så enkel att kunden kan köpa och sätta upp allt själv, eller med hjälp av en partner utan djupare expertkunskap.

John Carlson kallar mjukvaru­paketet för ett ”lidaroperativsystem”. Ingen konkurrent har enligt honom någon motsvarande lösning med färdiga generella funktioner för volymmätning, flödesmätning och annat, som kan pusslas samman till system

– Vi vill demokratisera lidartekniken så att du kan ta vilken som helst lidarsensor och koppla till vår mjukvara, och köra på ganska valfri hårdvara.

– Sedan klickar du dig igenom en wizard. Du får analyser – actionable data – som du kan slussa vidare till dina beslutssystem och använda för vad som helst.

FAKTA: Flasheye

Företaget grundades 2019 och gick genast ner i krypfart – du vet varför. I slutet av förra året satte verksamheten igång på allvar. 

Bland investerarna finns Partnerinvest, Norrlandsfonden, och Arctic Venture. Ett annat Luleåbolag med känningar i gruvbranschen är en huvud­investerare och rådgivare: ­Mobilaris, som numera sålt av sin gruvnavieringsteknik till Epiroc och blivit investerare.

 

FAKTA: Lidar

En lidar är en 3D-filmkamera. Den skjuter laserpulser och ger koordinater för punkter där pulserna träffar, alltså där det finns fasta föremål.

Den mäter tiden det tar för laserpulsen att reflekteras. Riktningen är given och division med halva ljushastigheten ger avståndet.

Utdata är en myggsvärm av laserprickar som kallas punktmoln. Nästa generations lidar – som Flasheye undersöker – anger direkt även punkternas hastigheter.

Autonoma fordon, robotar och drönare använder lidar för orientering. Den används även för diverse analys av miljö och terräng – som att hitta fornlämningar, dokumentera olycksplatser och kartlägga byggmark. 

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)