JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Företagsporträtt: I Gävle designas ett bättre hembatteri

Adis Kurtalic, Carl Karlsson och Viktor Prim behövde ett hembatteri. Men inget dög. Så nu utvecklar dom ett eget.

– Vi tyckte att det saknades ett vettigt energilager på marknaden, säger Adis Kurtalic.

Adis Kurtalic

Därför grundade de för två år sedan AB Solask. 

Det första som hände när de började ta order på en första blygsam serie på tio exemplar var att någon beställde samtliga. Så planerna fick fördubblas. Alla tjugo ska levereras under andra halvan av nästa år.

Produkten heter Norrsken. Den tillverkas i Sverige. Pris-lappen ligger på 150 000 kronor för en Norrsken på 14 kWh med fyra batterimoduler. Adis Kurtalic poängterar att beloppet Inkluderar allt – inga tillbehör behöver köpas till. Det finns plats för ytterli-gare moduler i lådan till summa 29 kWh.


 

SOLASK DESIGNAR ALLT: batterimoduler, inverterare, BMS (batteristyrsystem) och algoritmer. För inget visade sig duga av det som fanns på marknaden hos konkurrenter som Huawei, -Sonnen, Tesla och Ferroamp.

– De kan inte jämföra sig med oss när det gäller energitäthet, möjlighet till utbyggnad och reparation, smart styrning och pris.

Han vill inte peka ut exakt vem som brister i vilka avseenden. Men Solasks batteri blir för det första inget ombyggt lågspänt el-bilsbatteri. Det blir inte heller ett LFP-batteri – den kemi alla andra pratar om när det gäller hembatterier – utan ett NMC-batteri, som är energitätare. 

– LFP är för otympligt. Alla har inte plats för det. 

En potentiell kund tackade nej även till Norrsken-batteriet för att det inte rymdes i tvätt-stugan – trots att det har de exakta tvätt-maskinsmåtten.

Nästa problem som Norrsken adresserar är livslängd. Om en cell skulle börja underprestera detekteras detta automatiskt och den berörda cellen kan bytas ut. 

– Det är ett måste för oss. Om en cell går sönder i ett traditionellt batterilager kan du inte byta den. Den blir degraderad eller i värsta fall obrukbar.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– Vi kan göra det eftersom vi monitorerar samtliga celler och hårdvarudesignen gör det möjligt att byta ut individuella celler. Vi predikterar även degraderingen på individuella celler vilket i sig har många fördelar.

VAD GÄLLER BMS:et råkade Solask ut för komponentbrist på den generiska komponent från Texas Instruments som de tänkt använda.

– Det tog stopp direkt. Och vi kunde ju inte vänta på leverans i 50 veckor.

Så de designade en egen BMS av ersättbara standardkomponenter, alltså mindre känsliga för komponentbrist.

– Det kostade oss tid. Det förlängde projektet med ett halvår. Men det sparar pengar. 

Även invertern på 10 kW är en egen design. Ett av skälen är att det inte gick att integrera med andras.

– Allt är så låst! De vill inte svara på frågor om API:er och integration. 

Det blir ett tusenvoltsbatteri – 940 volt fulladdat, nominellt 860 volt. Alla celler sitter i serie.

– Det blir lite dyrare att tillverka så, med en mer komplicerad design. Men det löser problem.

ETT ANTAL patentansökningar finns på Solasks konstruktioner. Allt är putsat i minsta detalj. Det är en förklaring till att kostnaderna kan hållas nere.

– Vi har skruvat, lött och kopplat kablar. Vi vill optimera varje steg. Du vill inte skruva 30 skruvar om det räcker med två. Monte-ringen blir fruktansvärt enkel.

Det finns en överhängande risk för brist på battericeller på marknaden. Så produktionen av dem håller på att säkras. Den kanske till och med kan komma att ske i en öronmärkt produktionslina. Jakt på investerare pågår och det hänger på deras intressen.

– Vi får låta det vara osagt.

En förbättringspotential som Adis Kurtalic återkommer till är algoritmer och användarvänlighet. Batteriet ska kunna pluggas in och automatisk lägga upp en strategi för laddning och användning som maximerar det ekonomiska utbytet.

– Du ska kunna ställa dit den och den ska funka utan att du behöver bry dig.

– Vi har koll på hur förbrukare beter sig, hur elpriserna ser ut, hur vädret ser ut. Så vi kan prognostisera elpriset längre fram i ti-den, och din användning.

TROGNA LÄSARE kanske känner igen namnet Adis Kurtalic. Elektroniktidningen hade tvåmannakonsulten Trevolt på omslaget till juninumret år 2017.

Trevolt har bland annat gjort diverse stora och små uppfräschningar av svenska tågsystem. En av de bragder Sverige är Trevolt evigt tacksam är sensorövervakning som sänkt risken för neddragna kontaktledningar.

Arlanda Express är stamkund. Där såddes fröet till Solask. Ett passersystem krävde batteribackup och det var där Trevolt lärde sig batterier och batteristyrning – och upptäckte bristerna i de lösningar som fanns.

I samma veva ville de alla tre installera solceller på sina egna hem. Kanske vore batterier ett bra komplement?

Hembatterier är något som svenska solcellsinstallatörer idag typiskt skakar på huvudet på åt. Men Solask landade i den omvända slutsatsen.

– Man behöver energilager om solceller ska vara lönsamt. Annars tar det 15 år att betala igen dem.

Att sälja den el du inte förbrukar själv ger enligt Adis Kurtalic dåligt betalt. Batterier kan betyda att du kan ha en mindre solcells-anläggning – som du nyttjar bättre ekonomiskt.

– Våra egna planer på att ha solceller i första hand har faktiskt gått bort. Energilagring ger avkastning 24/7 året om, oavsett väder.

Solask tror att elpriskrisen skapar en ny marknad i Sverige och Europa för hembatterier. Teslas amerikanska kunder köper som jämförelse hembatterier som beredskap mot ett opålitligt nät.

– Men vi vänder oss till dem som vill minska kostnaderna, eller dom med solceller som vill vara mer bortkopplade från elnätet

ELPRISKRISEN och de extrema -variationerna i dygnspris är enligt Adis Kurtalic egentligen inget nytt fenomen. Det kom bara till ytan nu. Och kommer att finnas kvar. Ännu mer nere i Europa.

– Tyskland är en enorm marknad för oss. I Sverige har vi generellt billig el. Men tänk på de länder som ska ersätta gas eller andra miljömässigt sämre energikällor med något annat. Det görs inte över dagen. 

– Det här läget kommer att hålla i sig länge.

Men varför skulle en liten konsult i Gävle lyckas bättre än de stora namnen? Adis Kurtalic tror dagens system är designade av in-genjörer som inte satt sig in i hur det är att vara konsument.

– Jag tror det är där många gör fel. De är inte -konsumenter, bara utvecklare. Vi är tre nördar, -ingenjörer men också konsumenter som vill att det ska fungera på ett visst sätt. 

Jakt på investerare pågår. Den preliminära planen är 600 stycken Norrsken år 2024. 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)