JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fotoniken i fokus för Lettlands halvledarstrategi

Precis som Sverige har Lettland inte öronmärkt några pengar för att delta i EU:s halvledarsatsning. Trots det finns ambitioner att etablera halvledarcenter i bägge länderna.

– Vi har ett bra läge i och med att två departement skrivit på avsiktsförklaringen, säger Gundars Kokins på det tekniska universitet i Riga.

Det var den 30 november 2022 som 12 parter undertecknade en icke bindande avsiktsförklaring, MoU, om en halvledarsatsning i Lettland. Den ligger i linje med EU:s mål att minska beroendet av omvärlden.

Förutom det tekniska universitet i Riga och Lettlands universitet undertecknades dokumentet av några forskningsinstitut och företag plus landets näringsdepartement och utbildningsdepartementet.

Värt att notera är att det inte finns några statliga pengar avsatta för en halvledarsatsning. En sådan konkurrerar med sjukvård, infrastruktur, pensioner och annat som ­skatteintäkterna ska räcka till.

En av de första åtgärderna efter undertecknandet var att kartlägga landets styrkor inom forskning och företagande för att sedan kunna staka ut tänkbar en riktning.

– Det är ett väldigt konkurrensutsatt område så det gäller att hitta en lämplig nisch som kan utgöra en startpunkt, säger Gundars Kokins.

Han och Kristaps Kučers anställdes i maj förra året på innovationskontoret på universitet som fått i uppdrag att vara koordinator för satsningen.

Kartläggningen tog tre månader att genomföra och identifierade en lovande nisch som inkluderar design, kapsling, testning och utveckling av pilotlinor. Det handlar om fotonik, med tonvikt på kiselfotonik vid Rigas tekniska universitet. Dessutom lyftes samarbetet med Institute of Solid State ­Physics fram för att få med polymerfotonik.

– Vi har kompetens och Oskars Ozoliņš har satt världsrekord. Det finns redan ett nätverk inom akademin och företagen, nu gäller det att attrahera fler forskare och studenter.

Intressant att notera är kopplingen till Sverige via KTH och forskningsinstitutet Rise. Oskars Ozoliņš arbetade där ett antal år och satte flera av rekorden i dataöverföring med lasrar, modulatorer och detektorer tillverkade i Sverige. Delar av arbetet utfördes tillsammans med test- och mätföretaget Keysight i tyska Boeblingen.

Oskars är tillbaka i Riga nu där han fortsätter arbetet på Rigas tekniska universitet.

– Det finns redan ett antal doktorander och masterstudenter.

Det här är lite av hönan-och-ägget. Utan en kontinuerlig ström av utbildad arbetskraft är det svårt att attrahera nya företag och omvänt är det svårt att attrahera studenter när det inte finns jobb som passar utbildningarna.

Värt att veta är att det pågår en generell översyn av kursutbudet i Lettland för att modernisera det och anpassa till industrin.

– Vi har tittat på vad som saknas, vad som behöver utvecklas och vad som kan slås ihop och har lämnat rekommendationer.

Var det landar är för tidigt att säga.

– Vi utökar också samarbetet med Siemens EDA-del för utbildningar i chipdesign.

Dessutom har forskningsinstitutet Institute of Solid state physics verksamhet inom polymerfotonik.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Planen är att skicka in en ansökan till det call som Chips JU gör i sommar om att få starta ett kompetenscenter inom fotonik. Det finns också andra möjligheter att hitta finansiering inom EU-programmet Horizon.

– Vi har fått värdefulla råd från Taiwan. När de satte upp sin strategi för många år sedan så siktade de 30 år fram i ­tiden och såg till att oberoende av hur det gick i valen så kunde den inte ändras.

Några lettiska elektronikföretag

  • Sidrabe: Vakumutrustning för tunnfilms­deponi inklusive kundunika lösningar.
  • Kepp EU: Utvecklar en miljövänlig och billig metod för att växa kisel- och kvartskristaller som sedan skivas upp till wafers.
  • Light Conversion: Avstämbara liksom diodpumpade lasrar med femtosekundspulser.
  • Mikrotik: Utvecklar bland annat routrar och trådlösa modem för Internetleverantörer.
  • Lightspace Technologies: Professionella AR-headsets.
  • SAF Tehnika: Testinstrument för trådlös kommunikation.
  • Hansamatrix: Kontraktstillverkare av elektronik.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)