JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Wind River: Mjuka lösningar för industriellt IoT
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Det går att införa Industri 4.0 utan att byta ut alla maskiner.

embex Ladda ner artikeln på 500 kbyte här (länk, pdf).
Fler tekniska rapporter finns på etn.se/expert

ndustriellt IoT, även kallat Industri 4.0, är fortfarande ett relativt nytt fenomen. Att anamma det kan innebära installation av ny infrastruktur eller modifieringar av existerande installationer. Normalt är bägge alternativen kapitalkrävande. Därmed krävs det att företagen verkligen tror på tekniken för att våga ta steget.

För företag som sysslar med kritisk infrastruktur inklusive försvar, energi, tillverkning, transport och kommunikation kan ett mjukvarubaserat angreppssätt på infrastrukturen hjälpa dem att växa och dra full nytta av IIoT. Detta är sant vare sig man byter ut befintlig infrastruktur eller bygger ny.

I princip är det två typer av företag som omfattas. Det är företag som utvecklar avancerad produktionsutrustning, de måste utöka sitt ansvarsområde nedåt i kedjan till att omfatta även kommunikationsteknik och molnbaserad analys. I andra ändan av skalan avancerar traditionella embeddedföretag uppåt med allt större och mer kompletta plattformar.

Mitt emellan de två finns ett ingenmansland som smarta organisationer ser som en intressant möjlighet.

Sättet på vilket industrin fungerar är på väg att ändras. Företagen behöver minska kapitalkostnaderna. Maskiner når slutet av sin naturliga livstid. Säkerheten kan vara bristfällig. Existerande system skapar huvudvärk: de kan vara stabila och pålitliga men eftersom de ofta är skräddarsydda är det dyrt och tidsödande att addera ny funktionalitet. Att få ut data som kan analyseras och användas för att effektivisera processen kan också vara extremt krångligt. Dessutom finns kunskapen om hur de fungerar bara i huvudena hos ett antal anställda som med tiden ersätts av individer som är utbildade på modernare teknik. Allt detta får underhålls- och integrationskostnaderna att öka vilket hindrar innovationen samtidigt som organisationens förmåga att sänka kostnaderna, höja säkerheten, förbättra arbetsmiljön och att snabbt svara på nya krav från marknaden begränsas.

Några nyckelkomponenter för att övervinna dessa utmaningar är molnlösningar, virtualisering, IoT, dataanlys och öppna plattformar liksom erfarenheter från andra sektorer.

Mängden beräkningskraft som behövs för att tugga i sig de enorma volymer data som genereras av IIoT – både i molnet och i noderna – medför att virtualisering av typen ”enterprise” kan spela en viktig roll. Den kan ge tillgång till samma fördelar som redan finns i inbyggnadsvärlden där konstruktörerna framgångsrikt har tagit fram realtidssystem som blandar hög säkerhet med litet minnesbehov och minimala kommunikationsbehov för administrationen av uppgiften.

I många industrier behövs garantier för att systemen kan gå utan avbrott i fem till sex år. Tredubbel redundans i ändnoderna är ett sätt att klara det: förutom systemet som arbetar finns två extra i beredskap. Men lösningen är oftast dyr. Istället kan företag som behöver den tillförlitligheten använda smarta IIoT-funktioner för att kapa kostnaderna samtidigt som de får större funktionalitet.

Men det är här som man behöver tro på lösningen. När OEM-företagen går från proprietär till generisk hårdvara i ändnoderna måste de veta att de får samma säkerhet och tillförlitlighet som de alltid haft.

Wind Rivers produkter, inklusive realtidsoperativsystemet VxWorks, bidrar till att ge den här säkerheten. Företaget har länge utvecklat lösningar för kritisk infrastruktur som inte får fallera och kompletterar nu sina embeddedprodukter med robusta IoT-lösningar.

Ett exempel är Wind River Titanium Control som är en kommersiellt tillgänglig virtualiseringsplattform som företag kan använda för att bygga vidare på sin gamla system. Det ger den prestanda, effektivitet, skalbarhet och tillförlitlighet som krävs av system för kritisk infrastruktur. Det här ger OEM-företag möjligheten att minimera kostnaderna samtidigt som de låter sina viktiga system vara i drift.

Företagen kan bygga funktioner för att hantera enheter – devices – direkt i sin infrastruktur för IoT med hjälp av Helix Device Cloud. Det här bidrar till att hantera de normala utmaningarna som finns när man har stora installationer.

Att anamma IIoT kan innebära stora förändringar av infrastrukturen men det behöver i sig inte bli en så stor utmaning som man i förstone kan tro. Vi har kunder inklusive några Fortune 100-företag med egen tillverkning som rört sig mot Industri 4.0 i steg och i sin egen takt. Även andra kan göra samma sak.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)