JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Technical Papers
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

För ett knappt decennium sedan förutspådde branschexperter att användningen av Internet of Things (IoT) skulle vara utbredd vid det här laget – till den grad att IoT skulle finnas ­nästan överallt.

Vill du veta hur en digital fabrik fungerar? I den här artikeln använder vi människokroppens funktioner som en parallell för att förklara hur en digital fabrik fungerar och beskriver vikten av data som den digitala fabrikens livsnerver.

Kretsen som ger robotar simultankapacitet och sänker strömförbrukningen.

Standarder för funktions- och cyber­säkerhet betraktar kvalificering av verktyg och bibliotek som två oberoende uppgifter. Detta är oförenligt med perspektivet i standarden ISO C som ligger till grund för implementeringen av kompilatorn och dess bibliotek. Denna skillnad orsakar vissa utmaningar vid kvalificering av en kompilator med tillhörande kompileringsbibliotek.

Förändringstakten i bilindustrin är otroligt hög och nästan alla teknikområden kännetecknas av snabb utveckling. Framdrivningen anpassas i allt högre grad till hållbara bränslen och fordonen kan i allt större omfattning bistå föraren via avancerade system för förarassistans (ADAS).

En OTA-uppdatering – särskilt FOTA (Firmware Over The Air) – innebär generellt att ändra (uppdatera) ett program i en applikation eller dess konfiguration medan den körs på distans (over the air), via trådlös kommunikation.

Storlek och montering är viktiga faktorer att ta hänsyn till när man väljer en antenn för en IoT-applikation.

Att övervaka enskilda battericeller kan ge spårbarhet över hela deras livstid och avsevärt förbättra deras prestanda. Och öppna för återanvändning.

”Intelligent Edge” sprider sig i industrin som ersättare till traditionella edge-sensorer och ställdon. Frågan är om traditionell strömförsörjning kan användas för intelligent edge?

Det finns en typ av konstruktionsproblem som en människa enkelt löser med hjälp av synen. Ta till exempel utmaningen att se till att ett papper hamnar rätt i skrivaren. Det är trivialt för en människa att lösa men svårt för en mikroprocessor. Andra problem: när en mobilkamera behöver mäta omgivningsljuset för att avgöra om blixten behöver aktiveras. Eller när syre­halten i blodet behöver mätas men det ­måste ske icke-invasivt.

Det senaste decenniet har LED-remsor blivit allt vanligare inom hembelysning, utomhusbelysning och dekorativ interiörbelysning, och även inom industri och arbetsplatsbelysning. Det är ingen homogen teknik utan det finns en rad specialiserade lösningar.

Industri, detaljhandel och företag är några av de områden där det finns en efterfrågan på extremt strömsnåla skärmar. Här är fyra kategorier som möter kraven.

– en framtidssäkrad väg för industriella serverkort.

Standardiserade COM-moduler (Computer-on-Modules) gör det avsevärt enklare att utveckla industriella servrar. COM-HPC-standarden från branschorganisationen PICMG är väl lämpad för sådana tillämpningar. Den nuvarande specifikationen tar dock inte hänsyn till att AMD:s EPYC-processorer för inbyggnadstillämpningar stödjer betydligt fler PCIe-lanes (banor) än vad COM HPC gör. Advantech har löst denna flaskhals.

Det är inte bara glänsande nybyggen som kan vara smarta, tack vare lösningar som Neocortecs nätverksteknik Neomesh, kan även äldre byggnader uppdateras med smart teknik.

IoT-utrustning på avlägsna platser använder typiskt mobilnätet både för att hämta in data och ta emot instruktioner. Det innebär att varje nod behöver ett SIM-kort (subscriber identity module) eller, som de kallades i äldre GSM- och UMTS-nät, ett UICC (universal integrated circuit card).

Marknaden för ORAN-lösningar (Open Radio Access Network) i LTE- och 5G-nät har potential att växa snabbt. Operatörerna vill dra nytta av lägre kostnader, ökad flexibilitet och möjligheten att undvika leverantörsinlåsningar.

Under det senaste året har privat 5G tagit allt mer plats i diskussionerna när trådlösa, lokala nät diskuteras. Så vad är det och varför behöver man ett privat 5G-nät?

I en tid av avancerad medicinteknik spelar särskilda tilläggsmoduler en allt mer avgörande roll för högeffektiva diagnostiserings- och behandlingslösningar.

Mätning av hjärtfrekvens (HR) och blodets syremättnad (SpO2) går snabbt från att vara en “önskad” till en “förväntad” funktion på listan över vad som är tillgängligt i nya bärbara hälso- och fitness-prylar (så kallade wear­ables).

Nederländska Philips Healthcare ville uppdatera en mikrovågsmulti­plexer (MUX) till sina testsystem för medicinska bildskannrar och sökte en partner som kunde jobba snabbt och som hade ingenjörsexpertis.

Skyddslackning, ingjutning och limning på kretskort är en oändlig kompatibilitetsdjungel. En avgörande faktor är hög vidhäftning mot underlaget, det vill säga kretskortets komponenter och mönsterkort.

Digitalt produktpass är ett verktyg i omställningen till hållbara produkter och en cirkulär ekonomi, drivet av initiativ inom både EU och USA. Men vad är det egentligen och hur kan det påverka kraftelektronikbranschen?

För att få högsta prestanda är det ledande fyllnadsmaterialet i Premier-familjen baserat på nickelpläterade kolfibrer (Ni-C) blandat med nickel-grafitpulver (Ni-C). Materialen tillför unika egenskaper som hjälper OEM-tillverkarna att uppfylla EMC-kraven.

Arduinos kortdatorer skapades 2005 med tanken att fungera som användarvänlig hårdvaruplattform för artister, makers och hobbyister. Tiden flyger – Arduino närmar sig de tjugo.

Vid verifiering för funktionssäkerhet kan du inte utgå från att komponenter, kompilatorer och bibliotek är felfria. Allt måste kvalificeras, och i din egen utvecklingsmiljö, och för samma användningsfall som applikationen.

Intels Simics simulator är en helsystemsimulator som används av Intel och and­ra företag för att korta ner utvecklingstider och tidigarelägga utveckling av mjukvara till nya generationer av hårdvara.

I dagens tekniklandskap finns en snabbt ökande efterfrågan på avancerad maskininlärning (ML) och digital signalbehandling (DSP) specifikt för inbyggda system med begränsad processorkraft.

I en strömförsörjningsenhet med höga spänningar, och på mer än cirka 150 W, är det vanligt att använda en resonant LLC-topologi i DCDC-steget på grund av dess höga effektivitet. Hittills har kiseltransistorer varit vanligast men att ersätta dessa med motsvarande komponenter i galliumnitrid (GaN) på primärsidan ger betydande besparingar i storlek och vikt samtidigt som en hög effektivitet bibehålls.

Sensorer i BMS-system skyddar inte bara effektivt mot motorbränder utan gör också en insats för att mildra den räckviddsångest som ligger som en våt filt över många bilförares intresse för att växla till elektriskt. Nästa generation sensorer kommer att göra ännu mer för att lugna dem.

Att framtidssäkra en konstruktion handlar inte bara om att välja färska komponenter, det gäller också att fundera på vad som passar ihop och framför allt vad som gör skillnad på marknaden. Ju smartare applikationerna blir, desto längre tid tar utvecklingsprocessen och därmed även tiden för produkten att nå marknaden. Det är här Rutronik kommer in och kan kombinera lämpliga produkter under Rutronik System Solutions.

En metod för att mäta batteritiden är att dela batterikapaciteten i ampere­timmar med den genomsnittliga strömförbrukningen i ampere, vilket ger en tid i timmar. Det är dock en alltför grov metod eftersom produkterna har olika ener­gilägen som aktivt läge, viloläge och sovläge

 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)