JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Påminner dig att ta pillren

BioservoDevisen att ryggkliare uppfinns när det kliar på ryggen stämmer bra på Medicpen. Det började med att Cristian Hallin var på långsemester med malariakur:  ” Jag märkte hur fruktansvärt svårt det var att komma ihåg långtidsmedicinering.
Medicpen
Verksamhet: Automatisk medicindosett för fickan
Startade: Bolagisering 1999
Stadium: Kunder köper en modell för forskningsändamål
Härnäst: En medicpen som hanterar piller av olika typ samtidigt. Försöker intressera läkemedelsindustrin.
Finansiering: Innovationscentrum och Almi Företagspartner. Men främst privat.
Vill ha: Avreglerad apoteksmarknad
Sysselsätter: Cristian Hallin, vd, grundare, uppfinnare och Karl Hillgård, barndomsvän, ekonomichef.
Idag är malariaprofylax en av pilottillämpningarna för hans Medicpen, den elektroniska medicinhållaren som påminner om pillren och loggar när de tas.

–  Men det är faktiskt bara en slump att det blev en pilot. Vi utredde strategiskt vilka terapiområden som passade, säger Cristian Hallin.

Till dosetten finns också dockningsstation och egen programvara till PC för loggning och statistik.

Förra året lyckades man sälja sina första produkter. Modellen Medicpen Clinic är specialgjord för medicinska studier. Det är den som säljer. En modell för privatpersoner har ännu inte fått beställare.

Företagets kurs har krympt sedan börsnoteringen januari 2007 då den toppade över sex kronor. Nu ligger den under två.

–  Det här är snarast en återspegling av den allmänna finansställningen. Ett bolag som vårt tar mer stryk eftersom små bolag betraktas som mindre säkra.

I äldre intervjuer hoppas Medicpen på genombrott 2007, gärna på Apoteket.

–  Idag prioriterar vi kliniska prövningar och marknadsför oss mot läkemedelsindustrin, säger Cristian Hallin.

–  Det är delvis ett strategiskt beslut att vi inte satstat mer på Apoteket. Vi behöver en större del av produktportföljen färdig innan vi kan börja sälja på där. Samtidigt avregleras apoteksmarknaden nu, vilket kommer att göra det enklare för oss.

Arbetet går vidare med att ta fram kommande generationer av Medicpen. Företaget har inlett användarstudier på en modell som kan lagra flera olika sorters piller samtidigt.

–  Det är användarvänlighet som är den stora utmaningen, säger Cristian Hallin.

Samtidigt försöker företaget identifiera noggrannt vilka typer av användare som Medicpen skulle passa extra bra för. Den ursprungliga iden var att hjälpa till att hålla reda på medicineringstider. För dig, dina anhöriga, eller dina patienter.

–  Användare finns i alla åldersgrupper och samhällssegment och passar alla från småbarnsföräldrar till äldre.

Tekniska data:
Internt ickeflyktigt minne
för inställningar/logg och doseringar
: 32 kbyte
Programminne: 16 kbyte
RAM: 512 byte
Drivspänning: Max 3,3V
Batteri: 2 AAA/LR03
Standby: 250 dagar
Doseringar: 24/dag
Storlek: 146x25x45mm
Vikt: 103 gram inkl. batterier
Magasin: 2 veckor
Påminnelse: ljud-, ljus- och vibrationslarm
Mjukvara: Stöd för MedicPen Software database

Ett intressant områden där följsamhet är extra viktig är dyra mediciner. Medicpen hoppas också att lälemedelsproducenter själva ska vara intresserade av att konkurrera genom att komplettera sin medicin med en behändig Medicpen.

Mekaniken och elektroniken i medicinpennan är Cristian Hallin hemlighetsfull om.

–  Det handlar om en motordriven tablettutmaning. Där finns en processor som hanterar inställningar och minne som registrerar. Och så är den uppkopplingsbar mot en dator via en dockningsstation.

Företaget sysselsätter få. I olika faser anlitas konsulter för exempelvis utveckling eller användarstudier. Idag görs slutmonteringen hos Medicpen själva i Sverige. Majoriteten av komponenterna görs i Kina. Elektronikhårdvaran är standardkomponenter.

Önskelistan till elektronikbranschen är tom. Det är inte där utmaningen ligger. Dagens komponenter sätter inga gränser.

– Batteritiden är ett halvår och vi skulle lätt kunna komma upp i ett år, säger Cristian Hallin. 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)