JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Prickar tumören

MicroposAtt strålbehandla en prostatatumör kan tyckas vara en rättfram uppgift om det inte vore för att körteln inte håller sig stilla trots att patienten ligger ned på behandlingsbordet. Lösningen hittills har varit att bestråla ett mycket större område varvid även frisk vävnad skadas vilket kan leda till impotens, inkontinens och blödningar från ändtarmen. Det här vill Göteborgsföretaget Micropos Medical ändra på med en teknik som liknar GPS-positionering.
Micropos Medical
Ort: Göteborg
Startår: 2003
Produkt: System som ger exakt position för prostatan
– Idag har man en marginal på upp till två centimeter runt prostatan när man bestrålar den för att vara säker på att träffa. Med vår metod skulle man teoretiskt kunna minska det till en millimeter. Men det är upp till läkarna att bestämma hur mycket marginaler de vill ha, säger Tomas Gustafsson som är vd på Micropos Medical.

Prostatan är en valnötsstor körtel med en storlek på cirka 3,5 5 4 centimeter. Så att bestråla ytterligare två centimeter runt organet skadar annan vävnad, som tarmar och urinblåsa.

– Om man går ned till 5 millimeter så blir det tio gånger mindre skador på ändtarmen och fyra gånger mindre skador på urinblåsan.

Micropos startade 2003 och har därför hunnit en ganska lång bit mot en kommersiell produkt. Företaget räknar med att få produkten som kallas Raypilot CE-märkt enligt EU:s medicinteknikdirektiv vilken dag som helst. Därmed börjar nästa fas, att övertyga läkarna om teknikens förträfflighet.

– Jag får väl äta upp det här men jag tror att vi kan ha det första systemet i kommersiell drift redan i år, kanske redan under våren, säger Tomas Gustafsson.

Idag får patienter med prostatacancer strålbehandling varje vardag under sju veckor, sammanlagt 35 gånger. Förutom att minska biverkningarna, så kan Raypilot också öka genomströmningen på sjukhusen.

Det beror på att man lämnar kvar den lilla radiosändaren som utgör referenspunkten i positioneringsystemt i prostatan under behandlingen. Därmed slipper man en del av arbetet med att bedöma var strålen ska riktas varje gång patienten kommer in för behandling.

Det blir också möjligt att öka dosen när precisionen är bättre vilket medför att det behövs färre behandlingar.
Företaget brukar likna positioneringssystemet vid GPS men i realiteten fungerar det på omvänt sätt. Istället för att ha en mottagare i tumören så placerar man sändarens antenn där. På behandlingsbordet finns ett antal mottagarantenner som mäter in sändarantennens position. För att radiosignalen inte ska dämpas av kroppen ligger frekvensen i kilohertzområdet.

Exakt hur positionsbestämningen sker vill företaget inte berätta. Tekniken är patentsökt och hittills är två av de sex sökta patenten beviljade. Dock mäter man både fas och amplitud och räknar fram en position ungefär 20 gånger per sekund.

All elektronik finns i plattan som ligger ovanpå behandlingsbordet till acceleratorn som bestrålar tumören. Även radiosignalen genereras där och skickas in till antennen via en sladd som sitter kvar på patienten under hela behandlingen.

Sedan starten har företaget gjort av med cirka 20 miljoner kronor. Under våren hoppas man ta in ytterligare mellan 30 och 50 miljoner kronor, pengar som behövs för att få ut produkten på marknaden samt för att komplettera den enligt kundernas önskemål.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)