JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. I år har mjukvara högsta prio för RISC-V

I fjol fokuserade RISC-V International på att standardisera sina instruktionsuppsättningar. I år är prioriteten att få mjukvarustacken på plats, särskilt för applikationsprocessorer.

Olof Kindgren är aktiv inom öppen hårdvara som utvecklare, som styrelsemedlem i FOSSi Foundation och som ambassadör för RISC-V International, med mera. Han jobbar på svenska utvecklingsbolaget Qamcom.
Texten är tidigare publicerad i branschtidningen Elektroniktidningen.

Processorn är ett gränssnitt mellan hårdvara och mjukvara och en processorarkitektur måste ha en instruktionsuppsättning som tillfredsställer båda.

När väl det är på plats så behöver mjukvara och hårdvara implementeras.

Förra året hade RISC-V International under ledning av sin teknikchef Mark Himelstein som högsta prioritering att klubba igenom slutgiltiga specifikationer av de viktigaste tilläggen till instruktionsuppsättningarna.

Detta lyckades man med. Under 2021 slutfördes 15 specifikationer. En var vektorinstruktioner, som är viktiga för maskininlärning, högprestandaberäkningar och multimediatillämpningar. En annan var hypervisortillägget, som behövs för moln och virtualisering.

Nästa steg blir då mjukvara och hårdvara. Hårdvaran står chipleverantörerna själva för, så RISC-V International har istället pekat ut mjukvara som det prioriterade området för 2022.

Även om stora delar av mjukvarustacken redan finns tillgänglig för RISC-V, så saknas några viktiga pusselbitar. Det kan handla om operativsystem, både proprietära och öppna, som senaste versionen av Android, eller mjukvarustandarder som ACPI eller EFI.

En speciell utmaning med RISC-V är att det i dagsläget finns ett 40-tal tillägg till grundinstruktionsuppsättningen. För att underlätta för mjukvaruleverantörerna har RISC-V International tagit fram vad man kallar för profiler.

En profil beskriver en samling av instruktionstillägg som mjukvaruleverantörerna kan förvänta sig finnas implementerade så att de slipper ta höjd för alla upptänkliga kombinationer av tillägg.

I dagsläget finns det planer på tre profiler där RV22A, alltså år 2022:s profil för applikationsprocessorer, är högst prioriterad.

På sikt kommer även profilerna M för mikrocontrollers, samt I (Integer) för basuppsättningen att definieras.

 
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)