JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
onsdag 8 december 2021 VECKA 49
EUs alla direktiv gör det mycket svårt att starta och driva små företag kring elektronikstyrda maskiner. Kostnaderna för att få produkten godkänd kan ofta vara oöverstigliga för småföretagaren. Och inget stöd tycks finnas, menar Bo Indebetou i Kungsbacka, själv småföretagare.

En dag bestämde sig Bo Indebetou för att ta reda på hur han skulle bära sig åt för att kunna marknadsföra sina produkter lagligt. Han var tvungen att uppfylla maskindirektivet, EMC-direktivet och lågspänningsdirektivet. Och det är inte lätt när man är liten.

Han ringde alla som borde ha en åsikt i frågan. Myndigheter, departement, politiska partier, riskkapitalbolag, Nutek, Semko, industriorganisationer, akademiker, EU-företrädare, svenska och utländska små och stora företag.

- Jag ringde kanske 400 samtal.

397 personer höll med mig om att det här är ett problem. Bara tre höll inte med.

- Och det intressanta var att ju högre upp i hierarkin jag kom, desto vanligare var att man inte kände till problemet. Jag bemöttes med fem sekunders tystnad, och sen sa de "Vi har missat något här".

Maskindirektivet, som är tvingande från 1995, är inte omöjligt att uppfylla på egen hand. Det kräver en hel del arbete, men det är fullt lagligt att CE-märka sin egen produkt.

EMC-direktivet, som är tvingande från och med 1996, är annorlunda. I praktiken är man som småföretagare tvungen att anlita ett laboratorium som kontrollerar att produkten klarar kraven. Om produkten är skräddarsydd för kunden och byggd på plats så är man även formellt tvungen att anlita någon av de ackrediterade instanserna.

Allt som innehåller elektronik som ska säljas inom EU måste uppfylla maskindirektivet och EMC-direktivet. Från 1997 måste även lågspänningsdirektivet följas. Fler direktiv kan tillkomma, exempelvis om produkten ska användas i explosionsfarlig miljö eller på sjukhus. Att sälja utrustning som inte är godkänd är brottsligt.

- Få småföretagare vet om det här. Ännu färre vet hur man bär sig åt för att uppfylla kraven, säger Bo Indebetou.

Att reglerna dessutom är luddiga och att inte ens tillsynsmyndigheterna alla gånger kan ge besked om vad som gäller hjälper knappast upp saken.

- Småföretagarna sitter nu och river sig i huvudet på var sitt håll, menar Bo Indebetou.

Provning kan kosta en miljonFör ett litet företag krävs enorma insatser om direktiven ska följas. Det kan kosta mellan en halv miljon och en miljon kronor enbart i avgifter att kontrollera om en elektronikstyrd maskin klarar normerna. Och att testa enligt EMC-direktivet hos någon av de tre ackrediterade instanserna (SP, Semko och Telub) tar lång tid, inte minst på grund av att köerna är långa till deras testhallar.

Eftersom produkten sällan godkänns efter första testet så innebär det att man kommer senare ut på marknaden. Lågspännings- och maskindirektiven kräver inte lika mycket tester.

- Men att sätta sig in i vad de direktiven innebär kräver mycket arbete.

Får inte provas i verklig miljöEn klart förvärrande faktor är att produkter som inte är godkända inte ens får testas i verklig produktion. Inga undantag ges - allt som används i kommersiell verksamhet måste vara godkänt. Att prova en prototyp till en produktionsutrustning i verklig produktion är alltså ett lagbrott.

- Tillverkarna kommer att delas upp i två läger, de som följer direktiven och de som helt enkelt struntar i dem.

Vettigt och viktigt med reglerAtt negligera direktiven kan dock bli dyrt. Produkten kan bli indragen och företaget kan tvingas ersätta tillsynsmyndigheter för testkostnader. I värsta fall kan en domstol döma ut vite.

- Storföretagen kommer säkerligen att hålla kontroll på sina mindre konkurrenter i det här avseendet. Men att hosta upp en halv miljon är lättare sagt än gjort för en småföretagare.

Bo Indebetou är noga med att poängtera att han inte är emot direktiven som sådana. Det är vettigt och viktigt med regler för hur maskiner får vara konstruerade och att en utrustning inte får störa en annan. Men som reglerna ser ut idag så snedvrids konkurrensen till småföretagens nackdel.

- Om man måste koncentrera sig på att följa reglerna så har man självklart mindre tid att vara kreativ och utveckla sina produkter. Kontentan blir att idéflödet minskar och mindre företag får ännu svårare att konkurrera med de stora.

- Beslutsfattarna har helt missat det här. Det finns inte en krona avsatt till lån eller annat stöd hos Nutek, Almi eller någon näringslivsenhet. Och detta när alla politiker säger sig vilja hjälpa småföretagarna.

- Man frågar sig om det verkligen är meningen att vi ska ha små, teknikintensiva företag i Sverige.

Några av de som Bo Indebetou talade med påpekade att certifieringen ger tillgång till hela Europa som marknad.

- Men den som inte har pengar att få produkten godkänd kommer ju inte ens in på marknaden, menar Bo Indebetou.

Adam Edström

Sex råd till småföretagare1) Bilda aktiebolag innan produkten säljs eller testas i verklig miljö.

2) Prata med andra företag och hör hur de löst certifieringen.

3) Gå med i någon branschförening, de kan ofta ge goda råd.

4) Gör en kort manual med väsentliga punkter för att uppnå aktuella krav för produkten.

5) Använd komponenter som uppfyller kraven. Då blir det lättare att få systemet godkänt.

6) Tänk på certifieringen redan vid konstruerandet. Mönsterkort kan exempelvis behöva extra jordplan för att undvika emission.
MER LÄSNING: