JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Bredband ökar BNP
Om datatakten i bredbandet dubbleras i en region så ökar den regionens bruttonationalprodukt med 0,3 procent. Det hävdar Ericsson, och hänvisar till forskning utförd tillsammans med Chalmers och konsultföretaget Arthur D Little.
Förenklade processer, ökad produktivitet och bättre tillgång till utbildning, hälsovård och andra grundläggande samhällstjänster. Så förklarar Ericsson att ökad bandbredd i bredbandet kan påverka BNP.

I studien har forskare från Ericsson, Chalmers och Arthur D Little gått igenom 33 länder inom OECD och försökt isolera och kvantifiera just datataktens påverkan på bruttonationalprodukten. Slutsatsen är att varje dubblering av hastigheten ger en ökning med 0,3 procent. Ungefär två tredjedelar av BNP-ökningen kan hänföras till direkta och indirekta effekter på den befintliga ekonomin. Den sista tredjedelen beror på att nya tjänster och företag etableras där bredbandstillgången är god.

Studien är den första som kvantifierar hur bredbandshastighet påverkar ekonomin. Enligt Erik Bohlin, professor på Chalmers, är den utförd med gängse vetenskaplig metodik där kausalitet, datakvalitet och signifikansnivåer vederbörligen testats.

Redan ifjol konstaterade Ericsson och Arthur D Little att tio procentenheters ökning av andelen bredbandsabonnenter i en region motsvarade en BNP-ökning av 1 procent.

– Bredband har kraften att driva ekonomisk tillväxt genom att skapa effektivitet i samhället, affärslivet och för konsumenter. Det öppnar möjligheter för mer avancerade tjänster, smartare samhällsstöd, telependling och telenärvaro. Inom hälsovård till exempel förväntar vi oss att mobila tillämpningar kommer at användas av 500 miljoner människor, sa Johan Wiberg, chef för Ericssons affärsområde nätverk, då han presenterade studien vid sitt huvudtal på mässan Broadband World Forum i Paris.

Ericsson tror att dagens cirka en miljard människor med bredbandsaccess kommer att öka till cirka 5 miljarder människor år 2016. Av dessa kommer majoriteten att vara uppkopplade via mobila nät.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)