JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Under radarn – Tomas Ornstein

Tomas OrnsteinUnder radarn – Tomas Ornstein

Instrument för radarövervakning är det stabila fundamentet för Tomas Ornstein och hans Göteborgsbaserade företag Ranatec Instrument. Men tillväxten finns inom telekomområdet där företaget siktar på lite udda områden och gärna gör kundanpassade lösningar. Runt 60 procent av försäljningen går redan på export och än mer ska det bli med ett större återförsäljarnät i Asien och USA.
Vi strävar efter att hitta nischer där kunderna saknar något. Där vi kan göra en skillnad.
Det säger Tomas Ornstein när han ska förklara varför åttamannaföretaget Ranatec utvecklat så vitt skilda produkter som radarövervakningssystem, skärmlådor och avstörda USB-genomföringar.

Tomas Ornstein

Befattning:
VD.
Karriär: Ericsson,
Waves, Ranatec.
Född: 1959.
Bor: Västra Frölunda.
Familj: Fru, en dotter och en son.
Företagets historia går tillbaka till tidigt 60-tal och det kalla kriget när försvaret började bygga upp ett radarövervakningssystem längs den svenska kusten. Redan från början fanns ett behov av att kontinuerligt övervaka anläggningarna för att se att de fungerade. Samma parametrar som idag mättes, det vill säga uteffekt och reflekterad effekt från antennen liksom brusfaktorn på mottagarsidan. Tillsammans visar de hur långt radarn kan se.

Själva mättekniken har visserligen utvecklats en del under årens lopp men radarövervakningssystem utgör fortfarande stommen i Ranatec.

Mobil kommunikation står för tillväxten
Verksamheten – som ursprungligen drevs under namnet Magnetic – diversifierades efter hand till bland annat personsökare, slavsändare för tv och radio men även filter och tuners för mobiltelefonsystemet NMT. Det senare fick Ericsson att köpa företaget.

Men eftersom telekomjätten bara var ute efter NMT-verksamheten såldes radarövervakningen år 1989. Därmed var Ranatec Instrument fött.

Tomas Ornstein kom in redan 1990, med uppdraget att leda företaget. 2002 köpte han bolaget när de gamla ägarna pensionerade sig.

Även om verksamheten har en stabil bas i radarövervakningssystem så är det återigen mobil kommunikation som ska stå för tillväxten.

– 2005 drog vi igång ett intensivt utvecklingsarbete med att ta fram nya testlösningar för framförallt telekom. Det har gett oss en rätt stor produktportfölj.

Den nya plattformen är moduluppbyggd precis som den äldre, men baserad på PXI-bussen. Det är inget som syns på framsidan där den tryckkänsliga skärmen upptar en stor del av ytan. Den enda knappen är strömbrytaren, allt annat styrs från skärmen.

– Vi är glada att vi gjorde det strategiska valet av internbuss för 7–8 år sedan.

När beslutet fattades fanns det redan olika PXI-kort för de lägre mikrovågsområdena. Så att standarden skulle fungera var det inga tvivel om. Att man ändå utvecklade egna kort istället för att använda kommersiellt tillgängliga kort förklarar Tomas Ornstein med att det inte gick att hitta något som var tillräckligt bra.

PXI-formatet är en utmaning
Det gäller till exempel för digitaliseringskortet som är konstruerat kring en kommersiellt tillgänglig 16-bitars AD-omvandlare som arbetar med 160 MHz. Det spuriosfria dynamiska området är 100 dB. Genom att anpassa komponenterna till den inkommande signalen har man förbättrat dynamiken några decibel jämfört med vad standardkort ger.

– Man behöver hitta störkällor och brusnivåer som alltid kryper in och sedan skärma av dem.

Tomas OrnsteinMen att klämma in den typen av produkter i den begränsade volym som PXI-formatet erbjuder är långt ifrån enkelt.

– Eftersom vi är råtekniker såg vi det som en positiv utmaning och jag måste säga att vi har verkligen löst problemen på ett finessrikt sätt. Det handlar om att angripa problemen vid källan. Vi har också valt lösningar som kan återanvändas i nya produkter.

De flesta av PXI-modulerna upptar inte mer än en kortplats, några få behöver dubbla utrymmet.

Nya produkter initieras av kunderna

Kunderna är försvarsmakten och företag eller organisationer med lite större pulsade radaranläggningar inklusive flygplatser, vid gränsövervakning, på fartyg liksom i väderradarsystem.

En kompletterande produkt är en pulsad signalgenerator som används för radarmålsimulering.

I produktutbudet finns också andra radarspecifika komponenter som olika vågledardetaljer, ett sensorhuvud som injicerar och mäter brus liksom vågledarlaster som kan absorbera effekten. Komponenterna har utvecklats till radarövervakningssystemet, men säljs precis som PXI-korten även separat.

– Nya produkter kommer ofta till på initiativ av stora kunder som behöver något speciellt, som inte går att hitta i test- och mätleverantörernas standardsortiment.

Det gäller till exempel den lilla rackmonterade testkammaren som mest av allt liknar en byrålåda med lock och som används vid tester av bland annat mobiltelefoner. Skärmlådan ger en dämpning på cirka 50 dB och förhindrar att den vanliga mobiltrafiken stör testningen av mobiltelefoner. Den är ett betydligt billigt alternativ till att bygga skärmade rum och dessutom upptar den mindre golvyta, det ryms åtminstone 15 till 20 skärmlådor i ett rack.

Men skärmlådan är egentligen inte en typisk kundprodukt. Den bygger på en befintlig produkt som modifierats lite för att passa den nya kundens speciella behov.

– Det gör att vi kan vara väldigt effektiva eftersom vi inte behöver göra utvecklingsarbetet från grunden varje gång.

En biprodukt till skärmlådan är en filtrerad USB-genomföring.

– Det fanns inget liknande på marknaden och den har blivit en succé så nu har vi även tagit fram en filtrerad LAN-kontakt.

Styr switcharna från datorn

Ytterligare ett exempel på Ranatecs nischprodukter är ett elektroniskt styrt filter som tar bort bärvågen och används vid mätning av spurioser från testobjekt. Även den produkten är utvecklad efter önskemål från en kund i mobilindustrin.

En annan telekomprodukt är det som förr hette switchbox men som idag klarar betydligt mer än att koppla en ingång till flera utgångar och snarare ska ses som en generell plattform för automatisering av tester. Från en dator går det att styra innehållet i switchboxen RF2000A, till exempel styra switchar, slå på och av förstärkare och styra filterbankar. Styrningen görs via LAN, USB, GPIB eller RS232.

– Den fungerar även som ett LXI-instrument så för den som söker LXI kan vi tillhandahålla det.

LXI skapades av den amerikanska militären som ett sätt att sänka kostnaderna för testsystemen genom att använda Ethernet som kommunikationsbuss. Många LXI-instrument saknar dessutom skärm, knappar och rattar eftersom de är avsedda att styras från en dator.

Ranatec gör all slutmontering och test i egen regi medan kort, mekanik och andra delsystem kommer från underleverantörer som i många fall även levererar till Saab och ­Ericsson. För att kunna sluttesta produkterna finns ett välutrustat labb som kan mäta upp till 50 GHz.

Nyckeln är återanvändning
Företaget har de senaste åren omsatt mellan åtta och lite drygt tio miljoner kronor. Försäljningen sker dels i egen regi, dels genom återförsäljare. För två år sedan ställde man ut på jättemässan Electronica i München.

– Det var ett test. Det är en stor och bred mässa så det är svårt att nå fram. Vi såg det som en nyttig erfarenhet.

Om Ranatec ska ställa ut även i höst är inte bestämt, den primära vägen på lite mer avlägsna marknader är trots allt att arbeta med återförsäljare.

– Det svåra är inte att hitta återförsäljare utan att hitta de som kan kommunicera vårt koncept.

Det handlar om att allt inte är färdigt utan att företaget gärna kombinerar olika byggstenar för att få fram en unik produkt som passar kunden, och dessutom göra det på ett kostnadseffektivt sätt genom att återanvända olika byggstenar.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)