JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

BIPV

Byggnads­integrerade solceller får europeisk standard

Idag klubbade SEK Svensk Elstandard igenom Cenelecs standard för byggnadsintegrerade solceller. Den ska förenkla livet för alla som tillverkar, ritar, bygger, installerar, provar och myndighetsgranskar solceller på byggnader.

Solcellstaken är redan de vackraste, men vänta bara tills arkitekterna börjar leka med dem på allvar och integrera dem i husen från början. Arkitekter kallar området för BIPV (Building-Integrated Photovoltaic).

Den europeiska organisationen Cenelec har tagit fram standarden BIPV SS-EN 50583 som ska göra det enklare att integrera solceller som ett arkitektoniskt element både ovanpå och utanpå byggnaden, istället för att montera dem efteråt.

Det finns standarder för solceller sedan tidigare, men de handlar om de optiska och elektriska egenskaperna och hur de provas, eller beskriver vissa konstruktionsmaterial och deras egenskaper, särskilt miljötålighet. Det har hittills saknats en beskrivning av de byggnadstekniska fordringarna.

Den nya standarden tar hänsyn till EU:s byggproduktförordning och lågspänningsdirektiv och behandlar alla solcellsmoduler som på något sätt ingår i själva byggnaden, till exempel som fasadelement eller har en särskilt uttalad annan funktion, som till exempel bullerskydd.

Standarden innehåller krav på mekanisk motståndskraft, brandtålighet, värmeisolering och förmåga att motstå storm och snölaster. Eftersom solcellsmodulerna oftast placeras på tak ägnas särskild uppmärksamhet åt hur man provar deras förmåga att inte släppa igenom regn.

Den första delen av standarden behandlar modulerna som byggnadselement och beskriver olika krav på modulerna, både på sådana med och utan glas. Den andra innehåller krav som styrs av placeringen på byggnaden, som del av vägg eller tak eller som till exempel solskydd.

Standarden omfattar inte koncentrerande system, med speglar eller liknande.

Cenelec-standarder omfattar 33 europeiska länder, inklusive Norge och Turkiet.

Det arbetas med fler europeiska solcellsstandarder, som SS-EN 62446-1, Dokumentation, idrifttagning och besiktning av nätanslutna solcellsanläggningar. Den som vill delta i standardarbetet kan vända sig till den tekniska kommittén SEK TK 82 inom SEK Svensk Elstandard.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus